Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Oświęcimiu

32-603 Oświęcim

ul. Ostatni Etap 6

tel. 33 843 28 14

fax 33 843 17 15

e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

www.pwik.oswiecim.pl

 

Oświęcimskie wodociągi istnieją już ponad 60 lat. 1 stycznia 1955 roku rozpoczęło działalność Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

w Oświęcimiu, w którym wyodrębnionojego Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Początki były stosunkowo skromne: zakład posiadał jedną stację wodociągową o wydajności ok. 1000 m³/d, sieć wodociągową długości 25 km, sieć kanalizacyjną długości 34 km, 19 członków załogi (dane z roku 1957).

 

 

Kolejne dziesięciolecia to okres wytężonej pracy w celu zapewnienia dostawy wody dla rozwijającego się miasta. Odczuwany deficyt w dostawie wody zmuszał do nieustannej rozbudowy urządzeń i sieci, do budowy lub adaptacji nowych obiektów. A wszystko to przy jednoczesnej dbałości o jakość dostarczanej wody oraz rozwój i jakość innych usług. Dopiero w latach 70. ubiegłego wieku udało się rozwiązać problem niedoboru wody. Zakład dysponował już wtedy dwoma stacjami wodociągowymi o łącznej wydajności 18 tys. m³ na dobę, sieć wodociągowa liczyła ponad 180 kilometrów, a kanalizacyjna prawie 100 kilometrów.

 

 

Koniec XX wieku to czas nowych wyzwań i konieczność funkcjonowania

w nowych warunkach ekonomicznych. To moment otwarcia się na nowe materiały i technologie, coraz większej troski o zadowolenie klienta. Dla przykładu w latach 90. ubiegłego wieku zmieniono technologię dezynfekcji wody - chlor gazowy został zastąpiony dwutlenkiem chloru, a podchloryn sodu - promieniami UV. Jakość wody znacznie się poprawiła pod względem smaku, zapachu i walorów zdrowotnych.

 

 

Stale prowadzona jest modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo inwestuje w nowe generacje energooszczędnych pomp

i falowników regulujących ciśnienie wody. Zmianie uległa też forma działalności – od 1998 roku oświęcimskie wodociągi funkcjonują jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są Miasto oraz Gmina Oświęcim. W 2004 roku przedsiębiorstwo wdrożyło system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2000, potwierdzony odpowiednim certyfikatem. Obecnie przedsiębiorstwo obsługuje dwie stacje wodociągowe o łącznej wydajności 17 300 m³ na dobę, sieć wodociągową z przyłączami o łącznej długości ok. 483 km, sieć kanalizacyjną w systemie rozdzielczym o łącznej długości 214 km, centralną hydrofornię

ze zbiornikami wyrównawczymi o pojemności 6 tys. m³, dwie hydrofornie lokalne i przepompownię ścieków. Zatrudnia 124 pracowników. Z usług spółki korzysta 100% mieszkańców miasta i 100% mieszkańców gminy.

 

 

W roku 2004 został uruchomiony system biomonitoringu "Symbio" wykorzystujący małże słodkowodne do kontroli jakości wody surowej. Od wielu lat jakość produkowanej wody spełnia wszelkie normy wymagane prawem polskim i międzynarodowym. Nad jakością wody czuwa własne laboratorium wybudowane i wyposażone w roku 2010, posiadające certyfikat akredytacji AB 1353 z dnia 9 sierpnia 2012 roku. Na podstawie uzyskanej akredytacji nasze labolatorium może wykonywać badania wody dla klientów i instytucji.Od kilku lat uczestniczymy w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.

W 2012 roku został oddany do użytku nowy budynek "Biura Obsługi Klienta" z częścią administracyjną, przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych - oddzielono w ten sposób część dostępną dla interesantów, od części technologicznej przedsiębiorstwa. Pracownicy BOK służą naszym Klientom informacjami na temat świadczonych usług, pośredniczą w załatwieniu wszelkich spraw formalnych, w tym w zawieraniu umów, wyjaśnianiu kwestii technicznych, finansowych i innych. 

 

 

Na przełomie 2011/2012 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy. System taki eliminuje konieczność wejścia pracownika dokonującego odczytu do studni lub pomieszczenia, w którym znajduje wodomierz, a tym samym pozwala na dokonanie odczytu w dowolnej chwili bez względu na obecności odbiorcy. Odczyt dokonywane są drogą radiową z odłegłości do kilkuset metrów. Do połowy 2015 roku nasza firma wprowadziła odczyt radiowy u ponad 3tys. odbiorców (głównie osób fizycznych) i sukcesywnie zwiększa się ilość odbiorców objętych tym systemem. Moduły radiowe stopniowo instalowane są również w punktach należących do odbiorców prawnych (m.in. wodomierze główne w budownictwie wieloklatkowym) oraz tych punktach, gdzie tradycyjny odczyt jest utrudniony.

W ostatnich latach, przy zaangażowaniu wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, został stworzony system gwarantujący pełne zaopatrzenie miasta i gminy w wodę, także w czasie wielomiesięcznej suszy. Oświęcimskim wodociągom nie zagrażają też powodzie, które często nawiedzają region i samo miasto. Ciągłą troską kierownictwa firmy pozostaje zadowolenie odbiorców usług, a także dążenie do utrwalenia uzasadnionego wizerunku oświęcimskich wodociągów jako przedsiębiorstwa nowoczesnego, sprawnie działającego i zarządzanego, otwartego na innowacje, przyjaznego klientowi i środowisku naturalnemu. Firma od lat utrzymuje stałe zatrudnienie, stawia na fachowców, którym stwarza szansę podnoszenia kwalifikacji, daje też możliwość zdobycia doświadczenia młodym w ramach praktyk i staży absolwenckich. Tajemnicą sukcesu polityki kadrowej spółki jest przyjazna atmosfera pracy, profesjonalizm oraz przekonanie, że za prawidłowe funkcjonowanie firmy odpowiedzialny jest każdy członek załogi.

ZAUFALI NAM

NOWA PUBLIKACJA

WYDAWCA

 

Quixi Media Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 1a
85-061 Bydgoszcz
telefon: +48 52 5513766

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Antoni Bochen