top of page
 • Kancelaria Prezydenta RP

 • Sejm RP – Marszałek oraz posłowie

 • Senat RP – Marszałek oraz senatorowie

 • Kancelaria Premiera RP

 • Ministerstwo Środowiska

 • Ministerstwo Rozwoju

 • Marszałkowie i urzędy marszałkowskie
  w 16 miastach

 • Wojewodowie i urzędy wojewódzkie
  w 16 miastach

 • Wybrane urzędy miast w całej Polsce

 • Fundacja Promocja Polska

 • Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
  Teraz Polska

 • Krajowa Izba Gospodarcza

 • Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

 • Przedsiębiorstwa będące członkami IGWP

 • Targi WOD-KAN

 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 • Stowarzyszenie Ekosystem - Dziedzictwo Natury

 • Komitet Gospodarki Wodnej PAN

 • Komitet Badań nad Zagrożeniami związanymi z Wodą PAN

 • Narodowy Bank Polski

 • PGW Wody Polskie

 • Regionalny Zarządy Gospodarki Wodnej
  w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej

 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej

 • Stowarzyszenie Hydrologów

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Uniwersytet Warszawski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Uniwersytet Łódzki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Uniwersytet Wrocławski

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Uniwersytet Gdański

 • Uniwersytet Szczeciński

 • Uniwersytet Opolski

 • Uniwersytet w Białymstoku

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 • Uniwersytet Rzeszowski

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski

 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 • Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 • Krajowa Izba Gospodarcza

 • Bialskopodlaska Izba Gospodarcza

 • Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

 • Cech Rzemiosł Różnych w Świnoujściu

 • Dolnośląska Izba Gospodarcza

 • Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski

 • Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

 • Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Legnicy

 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie

 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie

 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach

 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

 • Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej

 • Izba Rzemieślnicza Małej
  i Średniej Przedsiębiorczości

 • Konińska Izba Gospodarcza

 • Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

 • Lubelska Izba Rzemieślnicza

 • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

 • Mazowiecka Izba Gospodarcza

 • Nowotomyska Izba Gospodarcza

 • Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

 • Opolska Izba Gospodarcza

 • Pleszewska Izba Gospodarcza

 • Płońska Izba Gospodarcza

 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości

 • Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

 • Puławska Izba Gospodarcza 

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu

 • Regionalna Izba Gospodarcza - Łódź

 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu

 • Regionalna Izba Handlu i Przemysłu Bielsko-Biała

 • Norda - Regionalna Izba Przedsiębiorców

 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie

 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku

 • Sądecka Izba Gospodarcza

 • Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa

 • Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

 • Stowarzyszenie 'Rozwój i Gospodarka"

 • Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa

 • Warszawska Izba Gospodarcza

 • Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

 • Wschodnia Izba Gospodarcza

 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa

 • Podkarpacka Izba Gospodarcza

 • Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie

 • Iławska Izba Gospodarcza

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu

 • Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

 • Stargardzka Izba Gospodarcza

 • Regionalny Związek Pracodawców w Łodzi

 • Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach

 • Wybrane biblioteki publiczne

 • International Water Association IWA

 • European Union of National Associations of Water Suppliers and Waste Water Services EUREAU

 

  

Rozpowszechnienie i wyeksponowanie

bottom of page