Oferujemy Państwu możliwość przygotowania zindywidualizowanego nakłady albumu.

 

Niesie to za sobą liczne korzyści:

  • wyeliminowanie reklam innych firm

  • dowolne zagospodarowanie I i IV okładki publikacji

  • opatrzenie publikacji Państwa słowem wstępnym otwierającym album

  • szersze zaprezentowanie na łamach albumu Państwa Przedsiębiorstwa - od 1 do 40 stron zlokalizowanych na początku lub na końcu albumu

  • zamówienie niewielkiej liczby egzemplarzy (minimum 100 egz.)

Zindywidualizowany nakład albumu