top of page

BEST - EKO Sp. z o.o.

44-240 Żory, ul. Gwarków 1

tel./fax 32 425 46 50

e-mail: biuro@best-eko.pl

www.best-eko.pl

Best_Eko_01_edited.jpg
best eko nowe logo.jpg

BEST-EKO Sp. z o.o. w obecnej formie funkcjonuje od 1 września 1996 roku. Firma rozpoczęła działalność w wyniku zakupu i przejęcia oczyszczalni Boguszowice od Kopalni Węgla Kamiennego Żory. W chwili obecnej w skład przedsiębiorstwa wchodzą zakłady: oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania i odzysku odpadów biodegradowalnych
oraz energetyczny. Zmodernizowana m.in. z pomocą funduszy unijnych oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą, dostosowana została do rygorystycznych wymogów krajowych i unijnych norm, stanowiąc nowoczesny, dobrze funkcjonujący obiekt. Praca oczyszczalni jest w większości zautomatyzowana, a przebiegające procesy monitorowane.

Best_Eko_03.jpg
Best_Eko_02.jpg

Nowo powstała w ostatnich latach instalacja unieszkodliwiania i odzysku odpadów biodegradowalnych, funkcjonalnie w powiązaniu z gospodarką osadową oczyszczalni ścieków dynamicznie się rozwija dzięki m.in. pozyskiwanym
środkom z różnych funduszy pomocowych, krajowych oraz unijnych. Efektem tych działań jest produkcja innowacyjnego nawozu organicznego pod handlową nazwą BEST-TERRA. Produkt, powstający z przyjmowanych
odpadów biodegradowalnych, w pełni wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego.


Nowe pomysły i rozwiązania wdrażane są przez sprawną organizacyjnie, świadczącą usługi o wysokich standardach oraz stale podnoszącą swe kwalifikacje kadrę pracowników. Chcąc osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty, spółka współpracuje z placówkami naukowymi i wyspecjalizowanymi podmiotami. Ukierunkowana na rozwój, szuka nowych pomysłów, działając na rzecz ochrony środowiska.

bottom of page