BEST - EKO Sp. z o.o.

44-240 Żory, ul. Gwarków 1

tel./fax 32 425 46 50

e-mail: biuro@best-eko.pl

www.best-eko.pl

BEST-EKO Sp. z o.o. działa na rynku od 1996 roku. Spółka jest wyspecjalizowanym podmiotem, zajmującym się szeroko pojętą działalnością komunalną. Pracuje w sektorach gospodarki wodno-ściekowej, handlu i dystrybucji energii elektrycznej oraz zajmuje się unieszkodliwianiem i odzyskiem odpadów – RIPOK.

Na własnej kompostowni przetwarza selektywnie zebrane odpady zielone oraz inne bioodpady. Działalność prowadzona jest na bazie pozwoleń, decyzji oraz certyfikatów, a polityka jakościowa oraz zastosowane technologie pozwalają na osiągnięcie zamierzonego efektu możliwie najniższymi kosztami. Dostępne ceny oraz wysoki poziom świadczonych usług pozwalają sprostać wymaganiom klientów.


Spółka nieustannie rozszerza swoją działalność w zakresie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Obecnie przyjmuje różnorodne odpady biodegradowalne, nadające się do unieszkodliwienia i odzysku, t.j.: trawy, gałęzie, liście, tłuszcze, szlamy, osady itp. BEST-EKO dąży, by móc odbierać wszystkie odpady z przemysłu spożywczego: produkty przeterminowane, niespełniające wymagań itp. Stosowana technologia przetwarzania odpadów, oparta jest na pełnym recyklingu materii organicznej, w wyniku czego powstaje nawóz organiczny. Jest to produkt BEST-TERRA, czyli ziemia ogrodnicza o strukturze torfu, która ma bardzo dobre właściwości nawozowe.


Wszystkie, podejmowane przez spółkę inicjatywy, mają charakter proekologiczny, a potrzebne do ich realizacji technologie, mają bardzo często autorski charakter. Współpraca z różnymi krajowymi podmiotami naukowymi, pozwala tworzyć procesy pomagające chronić środowisko naturalne oraz wpływające na rzecz zdrowego ekosystemu.