top of page

Transport

Po dezynfekcji woda nadaje się do picia i można ją transportować do naszych domów. Przedostatnimi urządzeniami w stacjach uzdatniania są zbiorniki wody czystej. Ich zadaniem jest zgromadzenie wody w godzinach nocnych i oddanie jej do sieci wodociągowej rano, kiedy miasto się budzi. Podobnie dzieje się podczas zwiększonego poboru w godzinach wieczornych. Ostatnim elementem jest pompownia, która tłoczy wodę do głównej rury magistralnej, skąd jest ona rozdzielana do poszczególnych dzielnic. Ze względu na różnice wysokości ukształtowania terenu oraz rozległość sieci, stosuje się także urządzenia pośrednie do utrzymywania odpowiedniego ciśnienia wody. Dzięki temu, bez względu na to, na którym mieszkamy piętrze, szybkość wypływu wody z kranu powinna być taka sama. Do osiągnięcia tego celu służą różne urządzenia, kiedyś wieże ciśnień, a obecnie pompownie pośrednie i hydrofornie. Sieci wodociągowe pełnią jednocześnie rolę sieci przeciwpożarowej, dlatego minimalne ciśnienie w nich panujące, gwarantujące możliwość wykorzystania hydrantów do gaszenia ognia, nie może być mniejsze niż 2 bary.

Wieże ciśnień

To jedne z najstarszych urządzeń do utrzymywania ciśnienia wody w sieci. Na ich szczytach znajdują się olbrzymie zbiorniki na wodę, której ciężar wywiera nacisk (ciśnienie) na wodę znajdującą się w rurach, a tym samym wypycha ją do kranów. 

Pompownie pośrednie – strefowe

Stosowane są do zaopatrzenia w wodę określonych stref (obszarów), a ich lokalizacja zależna jest od odległości od stacji wodociągowych. Działają na takiej samej zasadzie jak pompownie w stacji uzdatniania. Posiadają zbiorniki na wodę czystą i w miarę potrzeb pompują ją do sieci. Mogą być także wyposażone w dodatkowe urządzenia do dezynfekcji.

Hydrofornie

To zestawy stalowych zbiorników, w których zgromadzona woda poddawana jest ciśnieniu za pomocą utworzonej ze sprężonego powietrza tzw. poduszki powietrznej. Zadaniem sprężarek jest wytworzenie takiego ciśnienia w zbiorniku, by zapewnić równy dostęp do wody dla każdego odbiorcy, bez względu na to, gdzie jest on zlokalizowany. Ostatnim fragmentem sieci wodociągowej, jaki musi pokonać woda w drodze do naszego kranu, jest przyłącze, czyli odcinek rury od wodociągu do pierwszego zaworu głównego za wodomierzem zlokalizowanym w budynku.

Monitorowanie procesów

Nad całym procesem poboru i uzdatniania wody czuwa zespół specjalistów, wykorzystujących szereg urządzeń do pomiaru jej parametrów, począwszy od prędkości przepływu (przepływomierz), przez ciśnienie (ciśnieniomierz), po nadzór nad jej jakością (sondy pH, temperatury, przewodnictwa itp.). Ponadto prowadzone jest monitorowanie laboratoryjne właściwości fizykochemicznych i bakteriologicznych w wytypowanych punktach systemu wodociągowego, pod kątem zgodności z parametrami wody pitnej ustalonymi przepisami Ministerstwa Zdrowia. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, do czasu ich wyeliminowania i przywrócenia odpowiedniej jakości wody, system wodociągowy zostaje natychmiast wyłączony z eksploatacji. Takowe sytuacje najczęściej spowodowane są skażeniem bakteriologicznym wynikającym z wtórnego zanieczyszczenia wody.

Ostatnim pomiarem jest natomiast pomiar ilościowy, który odbywa się w naszych domach za pomocą wodomierza. Oczywiście woda uzdatniona nie jest zupełnie czysta. Spełnia jednak surowe normy i wymogi zdrowotne, zawiera także cenne dla organizmu mikroelementy.

 

Niestety, stosowanie w domach różnego rodzaju dodatkowych filtrów zubaża życiodajną wodę, przekształcając ją często w wodę destylowaną! Filtry te zostały bowiem stworzone dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, gdzie stosowane technologie często wymagają stuprocentowo czystej wody. Filtry osmotyczne czy demineralizacyjne oddzielają od wody dosłownie wszystkie pierwiastki, pozbawiając nasze organizmy ważnych składników odżywczych.

bottom of page