top of page

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. 
48-210 Biała, ul. Prudnicka 43
tel. 77 438 76 43, fax 77 438 81 86
e-mail: wodociagi.biala@op.pl
www.wikbiala.pl

Firma Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białej powstała w 1992 roku i prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków na terenie całej gminy. Łącznie Wodociągi Bialskie zaopatrują w wodę  ponad 11 tys. mieszkańców, w tym 2,5-tysięczne miasto Biała oraz 29 sołectw.


Spółka jest właścicielem czterech wodociągów grupowych wraz ze stacjami uzdatniania wody tj. wodociąg w Białej, Gostomi, Pogórzu i Józefówku. Nasza gmina jest zwodociągowana w 100%, a łączna długość sieci wodociągowej liczy około 100 km. Woda, będąc niezastąpionym elementem życia organizmów żywych, jest cennym darem natury, a naszą bialską cechuje dobra jakość oraz skład mineralny. Jest bogata w związki magnezu i wapnia, które są łatwo przyswajalne przez organizm ludzki. 

Na terenie gminy Biała znajduje się również oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej oraz dwie przepompownie ścieków. W ostatnim czasie trwa intensywna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. W tym celu Spółka stała się beneficjentem środków unijnych w ramach PROW. 

 

Bardzo dobra współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu doprowadziła do rozbudowy  sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączeniową w rejonie ulic: Nyskiej, Szynowic, Świerczewskiego, Starego Miasta, Hanki Sawickiej oraz Śródmieścia. Łączna wartość inwestycji (w ramach której wykonano ponad 5000 mb sieci sanitarnej) wyniosła ponad 2,5 mln zł. Obecnie Spółka stara się o dofinansowanie budowy nowej sieci sanitarnej w rejonie ulicy Opolskiej, co pozwoli zakończyć kanalizowanie miasta Białej.

Szeroko rozumiana aktywność w zakresie usług komunalnych dopełnia aktywność Przedsiębiorstwa związaną z troską o poszukiwanie nowych form działalności. Prowadzimy działalność w zakresie higieny komunalnej, polegającą na letnim i zimowym utrzymaniu dróg oraz chodników. 

 

Prowadzimy również gospodarką odpadami komunalnymi, a także zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi, już nie tylko znajdującymi się na terenie naszej gminy, ale także z trzech ościennych gmin.

Działamy również w branży budownictwa mieszkaniowego. Zajmujemy się sprzedażą mieszkań, które we własnym zakresie wyremontowaliśmy. W 2014 roku zakończyliśmy budowę nowej powiatowej siedziby ARIMR mieszczącej się w Białej na ulicy Kościuszki. 


Spółka WiK bezustannie integruje się ze społeczeństwem. Aktywnie wspiera instytucje i stowarzyszenia w akcjach charytatywnych i społecznych na rzecz dzieci i młodzieży. Zaangażowani jesteśmy w działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz partnerskiej współpracy z naszymi klientami. Wodociągi bialskie wspierają jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu zrównoważony rozwój Spółki, działającej dla potrzeb lokalnej społeczności. 

bottom of page