top of page

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

78-200 Białogard, ul. Ustronie Morskie 1

tel. 94 312 32 15, fax 94 312 40 63

e-mail: sekretariat@rwik.pl

www.rwik.pl

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie jest jednym z trzech przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych województwa zachodniopomorskiego które w ciągu ostatnich kilku lat przechodziły intensywne zmiany organizacyjno-własnościowe. Głównym celem tych zmian było pozyskanie przez 22 gminy zrzeszone w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty środków z Funduszu Spójności na realizację obszernego zakresu zadań inwestycyjnych w infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej w ramach projektu „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Jest to projekt grupowy, jeden z największych projektów unijnych obejmujących zasięgiem ok. 250 tys. mieszkańców. Realizowany jest w trzech Rejonach, w których beneficjentami środków unijnych są: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Kołobrzegu oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku. Koordynatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Wartość projektu, który w większości finansowany ze środków Funduszu Spójności wynosi ok. 260 mln euro, z czego wartość zadań obejmujących Rejon I to ok. 102 mln euro.

 

W latach 2004–2005 prowadzone były prace związane z przygotowaniem instytucjonalnym spółek operatorskich, w tym spółki białogardzkiej, do realizacji przedsięwzięcia. W tym celu niezbędna była konsolidacja istniejących podmiotów prowadzących gospodarkę wodno-ściekową w wyznaczonych rejonach eksploatacyjnych. W wyniku rozszerzenia działalności od 2006 roku w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków o dodatkowe 7 gmin spółka prowadzi eksploatację na terenie: Miasta Białogard, Gminy Białogard, Gminy Połczyn Zdrój, Gminy Karlino, Gminy Bobolice, Gminy Tychowo, Gminy Rąbino i Gminy Biesiekierz. W tym też czasie dokonano zmiany nazwy spółki na Regionalne Wodociągi Kanalizacja Spółka z o.o.w Białogardzie. Równolegle wdrażano proces standaryzacji oraz ujednolicania systemów zarządzania, organizacji pracy i obsługi klienta.

Jednocześnie z prowadzeniem działalności eksploatacyjnej intensywnie prowadzono prace związane z realizacją inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych współfinansowanych z Funduszu Spójności, mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu rzeki Parsęty oraz dostosowanie jakości świadczonych usług do obowiązujących norm i standardów. 

 

W wyniku realizacji projektu w latach 2006-2010 na terenie gmin należących do Rejonu I, obsługiwanego przez spółkę RWiK Białogard wykonano:

• ok. 525 km sieci kanalizacyjnej;

• ok. 387 km sieci wodociągowej;

• 2 oczyszczalnie ścieków;

• 356 pompowni ścieków;

• 1 stację uzdatniana wody oraz zmodernizowano 39 stacji uzdatniania wody, zlikwidowano 17 oczyszczalni ścieków i 58 stacji uzdatniania wody.

Zrealizowany projekt inwestycyjny:

• kompleksowo rozwiązał problemy gospodarki wodno-ściekowej w Dorzeczu Parsęty;

• dostosował jakość wody dostarczanej odbiorcom oraz jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika do obowiązujących standardów i norm;

• poprawił stan środowiska naturalnego;

• poprawił standard życia mieszkańców Dorzecza Parsęty.

Spółka za osiągnięte wyniki finansowe w latach 2002-2004 została zaliczona w roku 2005 do grona Gazel Biznesu, co oznacza zaliczenie jej do grupy najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce, a jednocześnie rzetelnych partnerów biznesowych. Kapitał zakładowy spółki: 118 514 000,00 zł. Udziałowcy: Miasto Białogard, Gmina Białogard, Gmina Połczyn Zdrój, Gmina Karlino, Gmina Bobolice, Gmina Biesiekierz, Gmina Tychowo, Gmina Rąbino. Zatrudnia 167 pracowników z tego 16% kadry z wyższym wykształceniem. Obsługuje 85 tys. mieszkańców. Produkuje rocznie 3900 tys. m³ wody i odbiera 4100 tys. m³ ścieków.

bottom of page