top of page

AQUA S.A.

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23

tel. 33 82 80 200

e-mail: aqua@aqua.com.pl
www.aqua.com.pl

AQUA S.A. jest firmą wodociągowo-kanalizacyjną z Podbeskidzia. Spółka, realizując cele biznesowe, przyjęła w swojej misji harmonijne osiąganie zadowolenia klientów, akcjonariuszy i załogi przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu działalności na środowisko naturalne.

 

Najważniejszym zadaniem realizowanym przez AQUA S.A. jest oferowanie i niezawodne dostarczanie swoim klientom wysokiej jakości wody pitnej oraz odbiór i oczyszczanie ścieków, w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska. W 2006 roku spółka wdrożyła system zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP. Należy podkreślić, że było to pionierskie przedsięwzięcie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce i Europie. W 2007 roku system ten został rozszerzony o wymagania normy ISO 22000. Tym samym, firma stała się pierwszym przedsiębiorstwem wodociągowo--kanalizacyjnym w Europie, które funkcjonuje w oparciu o międzynarodowy system zapewnienia bezpieczeństwa wody. Obecnie w AQUA S.A. został wdrożony i jest utrzymywany elektroniczny Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normy ISO 9001 (system zarządzania jakością), ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego) oraz ISO 22000 (system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności). Laboratorium Centralne AQUA S.A. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą ISO 17025.

Jednym z priorytetów w strategii spółki są inwestycje w rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Od 2003 roku łączny koszt zrealizowanych inwestycji wyniósł około 750 mln zł, sfinansowanych głównie ze środków własnych spółki, a z pieniędzy unijnych pochodziło 80 mln zł. W ramach projektów unijnych w latach 2005-2007 (ZPORR) spółka wybudowała 60 km sieci kanalizacyjnej w dwóch dzielnicach Bielska-Białej, a w latach 2008-2015 (Fundusz Spójności) – 168 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w siedmiu dzielnicach miasta. Ukończenie tych inwestycji zapewniło dostęp do sieci kanalizacyjnej mieszkańców Bielska-Białej na poziomie 98,3%. Zgodnie z przyjętym planem inwestycyjnym w najbliższych latach wskaźnik ten uplasuje się na poziomie 100%.

 

Spółka w swojej działalności przywiązuje dużą wagę do aspektów ekologicznych realizowanych działań i procesów, kierując się zasadą maksymalnego ograniczenia jej wpływu na środowisko naturalne. Stosowane przez AQUA S.A. technologie pozwalają obniżyć koszty oraz zmniejszyć zużycie tradycyjnych nośników energii, jednocześnie nie wpływając negatywnie na przebieg podstawowych procesów realizowanych przez spółkę, tj. uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Firma od wielu lat, wykorzystuje z sukcesem odnawialne źródła energii dla potrzeb produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz klimatyzacji. Biogaz wytwarzany z fermentacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków oraz ciepło zawarte w wodzie wodociągowej i ściekach, wykorzystywane są do ogrzewania zimą, a chłodzenia latem obiektów technologicznych spółki. Przy pomocy pomp ciepła ogrzewana jest kryta pływalnia.

Działalność AQUA S.A. była wielokrotnie weryfikowana i doceniana przez jury wielu prestiżowych konkursów. Spółka może poszczycić się wieloma nagrodami w zakresie dbałości o ochronę środowiska. W 2008 roku otrzymała tytuł Lidera Polskiej Ekologii, nadany przez Ministra Środowiska, za „Inwestycje ekologiczne potwierdzone wysoką jakością usług”. Firma została również doceniona przez Polską Izbę Ekologii, która w 2014 roku przyznała jej wyróżnienie za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochronę środowiska. W dorobku spółki znajdują się także przyznane przez Izbę – Ekolaury.

 

W 2008 roku firma została zwycięzcą XIV edycji Polskiej Nagrody Jakości w kategorii duże organizacje produkcyjno-usługowe, za wdrażanie nowoczesnych koncepcji zarządzania. Nagroda została poprzedzona w 2007 roku Śląską Nagrodą Jakości w kategorii duże przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe. Potwierdzeniem skuteczności i etyczności pracy w spółce jest tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”, które AQUA S.A. otrzymuje corocznie od 2005 roku. W 2011 roku firma otrzymała Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego, przyznawaną przez Sejmik Województwa Śląskiego. Trzy lata później spółka otrzymała wyróżnienie specjalne Kapituły dla AQUA S.A. w konkursie Polish Masters of Business 2014. Corocznie otrzymuje równie tytuł Gazeli Biznesu oraz jest uwzględniana na Liście 2000 Rzeczpospolitej.

 

AQUA S.A.w ramach swojej działalności kieruje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest jednym z najbardziej prężnych współorganizatorów wielu imprez kulturalnych regionu. Spółka wspiera organizację wydarzeń sportowych, edukacyjnych, koncertów oraz wystaw, które niejednokrotnie wpisały się już na kulturalną mapę Podbeskidzia i Polski.

bottom of page