top of page

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Brwinowie

05-840 Brwinów, ul. Thomasa Woodrowa Wilsona 46

tel. 22 729 01 63

e-mail: bpwik@bpwik.pl
www.bpwik.pl

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zostało powołane Uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie. Swoją działalność rozpoczęło w październiku 2012 roku i od tego czasu firma realizuje usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla ok. 23 tys. mieszkańców z obszaru gminy. SUW w Brwinowie to niedostępna dla osób postronnych działka przy ul. 11 Listopada razem ze studniami głębinowymi, zlokalizowanymi na pobliskim terenie zieleni z ostrzegawczymi tablicami „ujęcie wody”, jest pilnie strzeżona przez pracowników stacji uzdatniania wody. Działające tu urządzenia wraz z systemem wodno-kanalizacyjnym zapewniają mieszkańcom gminy stałą dostawę wody i odbiór ścieków. Woda w Brwinowie jest czerpana z trzech studni czwartorzędowych, z głębokości ok. 60 m, a SUW dysponuje dwiema liniami technologicznymi.

W budynku A mieszczą się dwie hale filtracyjne. W pierwszej odbywa się proces usuwania związków żelaza w otwartych zbiornikach poprzez utlenianie i koagulację. Następnie woda tłoczona jest do drugiej hali, gdzie filtry usuwają związki manganu i związki organiczne. Stamtąd uzdatniona woda transportowana jest do jednego z trzech zbiorników wyrównawczych, zdolnych pomieścić łącznie 1356 m³ wody. Linia produkcji wody w budynku A (wybudowana w 1994 roku) ma zdolność wytwarzania w ciągu jednej godziny 120 m³ uzdatnionej wody, przy zachowaniu wszystkich kryteriów dotyczących wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W budynku B, oddanym do użytku w 2013 roku, znajduje się zespół urządzeń pozwalający na produkcję 80 m³ wody na godzinę. Surowa woda jest czerpana z trzech studni (wspólnych dla obu części SUW). Po napowietrzeniu tłoczona jest do trzech filtrów, gdzie usuwane są z niej żelazo, mangan oraz związki organiczne. Następnie uzdatniona woda trafia do jednego z trzech zbiorników wyrównawczych (wspólnych dla obu budynków). Praca wszystkich urządzeń w części B SUW jest w pełni bezobsługowa, a monitoring ma pod swoją kontrolą także pracę sieci oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Brwinów, w tym pracę przepompowni ścieków czy SUW w Parzniewie. Zgromadzona w zbiornikach wyrównawczych woda tłoczona jest do sieci wodociągowej, a całym procesem steruje komputer, dobierający właściwą wydajność pomp do intensywności poboru wody na terenie gminy.

Ścieki z większej części gminy Brwinów przesyłane są hurtowo do ZWiK w Grodzisku Mazowieckim poprzez system kanalizacyjny miasta Milanówek, a także do oddziału oczyszczalni MPWiK m.st. Warszawy – Zakładu „Pruszków”. Na terenie gminy Brwinów znajduje się również Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków, która odbiera nieczystości od ok. 1600 mieszkańców pobliskich Parzniew. 

 

W 2016 roku Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji uruchomiło internetowe biuro obsługi, które ułatwia kontakt z klientami, poszerza dostępność do usługodawców oraz usprawnia pracę spółki. Nowoczesne technologie stają się coraz bliższe pracownikom firmy, którzy w swej usługodawczej roli chcą podążać drogą rozwoju i innowacyjności. W 2016 roku rozpoczęto zakup wodomierzy radiowych i przez najbliższe lata będzie kontynuowana inwestycja, związana z udoskonaleniem oraz zautomatyzowaniem odczytów.

bottom of page