top of page

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

w Bydgoszczy Sp. z o.o.

85-817 Bydgoszcz, ul. Toruńska 103

tel. 52 323 22 00, fax 52 371 12 97

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

www.mwik.bydgoszcz.pl

Bydgoskie Wodociągi dla Bydgoszczy i środowiska. 
Kranówka, jak mineralna – bezpieczne ścieki – Brda w „ekstraklasie".

 

Bydgoszcz, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, wykorzystała okazję i możliwości, jakie dawała Unia Europejska. Dwanaście lat gruntownych porządków w miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przyniosło mieszkańcom Bydgoszczy oczekiwane efekty. Z kranów płynie smaczna, czysta, dobra i bezpieczna dla zdrowia woda, ścieki nie zagrażają środowisku, a rzeka Brda powróciła do „ekstraklasy" pod względem czystości wody.

 

Bydgoskie źródła wody
Bydgoszcz czerpie wodę z dwóch ujęć – głębinowego w Lesie Gdańskim oraz powierzchniowego – z 17 km rzeki Brdy. Obecnie obydwa ujęcia wody spełniają standardy europejskie w zakresie uzdatniania wody pitnej. W każdym miejscu Bydgoszczy i w każdym czasie woda jest tak doskonałej jakości, że można ją pić bez obaw prosto z kranu.

W ramach wielkiego porządkowania miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej zrealizowaliśmy m.in. wiele ważnych dla bydgoszczan inwestycji:

 • zmodernizowaliśmy Stację Wodociągową Czyżkówko, w tym stację uzdatniania wody – co m.in. pozwoliło aż czterokrotnie zmniejszyć dawkę chloru, gdyż ten został zastąpiony ozonem i węglem aktywowanym;

 • zbudowaliśmy stawy infiltracyjne na Czyżkówku, dzięki którym woda z ujęcia powierzchniowego po filtracji uzyskuje parametry wody głębinowej. Stawy są jednocześnie zbiornikiem retencyjnym, który gwarantuje mieszkańcom Bydgoszczy dostawę wody przez co najmniej sześć tygodni bez konieczności pobierania jej  z rzeki;

 • zlikwidowaliśmy ponad 140 km rur z niebezpiecznego azbestocementu;

 • zamknęliśmy wyloty legalnych zrzutów ścieków do Brdy, pobudowaliśmy

 • kolektory zbiorcze i przepompownie ścieków, wybagrowaliśmy 12 km Brdy i 5 km Kanału Bydgoskiego, przywracając pierwotny stan czystości rzeki;

 • zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy Oczyszczalnię Ścieków w Fordonie,

 • powstała tam m.in. nowoczesna Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów.


Łączna wartość dwóch programów inwestycyjnych (Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny oraz Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II), w ramach których Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy przeprowadziły modernizację miejskiej sieci wod.-kan., wyniosła około 258,9 mln euro, z czego 50% stanowiło dofinansowanie ze środków UE. W efekcie przeprowadzonych inwestycji modernizacyjnych Bydgoszcz uzyskała gwarancję znakomitej jakości wody, niezawodność sytemu wodociągowo-kanalizacyjnego i czyste środowisko.

Woda Bydgoska – czysta, smaczna i zdrowa 
Dzięki inwestycjom modernizacyjnym wszyscy bydgoszczanie mają dziś dostęp do wody doskonałej jakości i bezpiecznej dla zdrowia. I co ważne – tę wodę można bez obaw pić prosto z kranu. Woda, która płynie z bydgoskich kranów, zawiera wszystkie niezbędne i ważne dla zdrowia pierwiastki oraz składniki mineralne. I nie ustępuje jakością wodom mineralnym. 

Przebadaliśmy 12 wód butelkowych o różnym stopniu mineralizacji, z tzw. różnych półek cenowych i porównaliśmy otrzymane wyniki z parametrami naszej wody z sieci. „Woda Bydgoska” zajęła w tym rankingu 2. miejsce. Miała zdecydowanie więcej anionów i kationów niż większość wód butelkowych, które poddano badaniu.

Promujemy…
Każdego dnia propagujemy wśród dorosłych i dzieci picie wody prosto z kranu, podkreślając jej znakomitą jakość i wartości odżywcze. W czasie wakacji nasza cysterna z wodą stoi w centrum miasta i w upalne dni pomaga ugasić pragnienie. W ciągu dnia po kubek „Wody Bydgoskiej” sięga wtedy przeciętnie ponad 2 tys. osób. A rekord wyniósł... trzynaście tysięcy!

Kształtując nawyk picia wody prosto z kranu, już u najmłodszych zainstalowaliśmy w ponad 20 bydgoskich szkołach poidełka z wodą pitną. O nowe poidełka proszą kolejne...Dzięki bagrowaniu rzeka Brda została przywrócona miastu i mieszkańcom, a jej czystość i stan bliski naturze umożliwił przeprowadzenie drugiej już edycji zawodów pływackich na otwartej rzece pn. „Woda Bydgoska”. To przedsięwzięcie, którym nikt inny w Polsce – na taką skalę – pochwalić się nie może! Porządkując środowisko w centrum miasta, zmodernizowaliśmy i przekazaliśmy bydgoszczanom fontannę, która zachwyca nie tylko kolorowym strumieniem wody, ale również gromadzi miłośników popularnej muzyki. W lipcu i sierpniu fontanna gra codziennie o 21.30.

Edukujemy
Pierwsze w Polsce Muzeum Wodociągów powstało w dwóch zabytkowych obiektach: neogotyckiej Wieży Ciśnień i Hali Pomp. Zgromadziliśmy w nim już ponad 500 eksponatów, a liczne prezentacje multimedialne poszerzają wiedzę na temat historii wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy, Polsce i Europie. Na bazie stworzonej Ścieżki Edukacji Ekologicznej dzieci i młodzież szkolna podczas lekcji przyrody, fizyki i chemii poznają ciekawostki związane z wodą. Atrakcją Wieży Ciśnień jest taras, z którego mieszkańcy i turyści chętnie spoglądają na Bydgoszcz z wysokości 45 m. To najwyższy punkt widokowy w Bydgoszczy.

W Bydgoszczy ścieki – podobnie jak woda – są bezpieczne.  Chemwik – dobra spółka z dobrą gwarancją.

Chemwik to spółka zależna od bydgoskich Wodociągów. Została powołana z myślą o tym, by  zarządzać gospodarką wodno-ściekową na terenach po byłych zakładach chemicznych Zachem w Bydgoszczy. Powołanie spółki z udziałem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy gwarantowało ciągłość dostawy wody i odbioru ścieków dla ponad 120 zakładów produkcyjnych działających na terenie po Zachemie. Nowa spółka „Chemwik” przejęła od syndyka masy upadłościowej dawnego Zachemu  część infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i od 1 grudnia 2014 roku jest odpowiedzialna za przesył wody do firm tam działających i odbiór ścieków, które wytwarzają.

Dlaczego „Chemwik”?
Po pierwsze – dlatego, że teren „Chemwiku” posiada potencjał techniczno-organizacyjny, niezbędny do świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych, na który składają się m.in.:

 • Oczyszczalnia Ścieków Kapuściska;

 • przepompownia ścieków komunalnych;

 • kolektory ścieków;

 • ujęcia wody podziemnej;

 • układ sieci wodociągowych – łączna długość sieci wodociągowych wynosi blisko 64 km;

 • sieć kanalizacyjna z kolektorami, studniami i przepompowniami –  łączna długość sieci kanalizacyjnych wynosi blisko 40 km.


Po drugie – ważnym kryterium dla takiej decyzji była świadomość, że „Chemwik” jako firma zależna od MWiK w Bydgoszczy – Sp. z o.o. jest najlepiej przygotowana do świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych w nowych warunkach m.in. dlatego, że gwarantuje niezawodność świadczenia tych usług i profesjonalną obsługę firm, które z tych usług korzystają.

Jak było wcześniej?
Zanim „Chemwik” przystąpił do oczyszczania ścieków… zajmowała się tym Spółka Wodna „Kapuściska”, która zarządzała Oczyszczalnią Ścieków „Kapuściska”.  Spółka Wodna „Kapuściska” była wspólnym przedsięwzięciem Miasta Bydgoszczy i Zakładów Chemicznych Zachem i została powołana do życia z myślą o tym, by rozwiązać problemy, jakie rodziła konieczność oczyszczania w jednej oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych. Po zaprzestaniu w 2013 roku produkcji przez Zakłady Chemiczne Zachem, ilość ścieków przemysłowych oczyszczanych przez Oczyszczalnię Ścieków Kapuściska gwałtownie zmalała, co znacznie pogorszyło sytuację finansową Spółki Wodnej Kapuściska. Gdy ogłoszono upadłość Zachemu – trzeba było znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. I tu właśnie zaczyna się historia nowej spółki.

 

Finał… tylko z korzyściami
Starania o przejęcie przez „Chemwik” Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska” zakończyły się sukcesem. „Chemwik” jest teraz właścicielem Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska” i nią zarządza. I ta zmiana własnościowa gwarantuje:

 • ciągłość pracy oczyszczalni ścieków;

 • utrzymanie miejsc pracy dla specjalistów;

 • możliwość zredukowania kosztów mających wpływ na cenę oczyszczania ścieków i utrzymanie dotychczasowych cen za oczyszczanie; 

 • dokończenie modernizacji Oczyszczalni Ścieków Kapuściska;

 • stworzenie przyjaznych warunków dla przyszłych inwestorów;

 • spełnienie zaostrzonych norm Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania ścieków.

 

I ścieki płyną…
Odbiór wszystkich wyprodukowanych przez odbiorców ścieków oraz ich oczyszczenie, a także utylizacja osadów pościekowych to – obok produkcji i dostawy czystej wody – podstawowe zadanie bydgoskich Wodociągów. Utworzona spółka „Chemwik”, wsparta zasobami ekonomicznymi i technicznymi MWiK, a także profesjonalizmem i wiedzą załogi – w znaczącym stopniu wspiera realizację tego zadania.

bottom of page