top of page

Spółka Wodna KAPUŚCISKA

85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 324A

tel. 52 365 83 10, 52 365 83 16, fax 52 365 83 15

e-mail: sekretariat@oskapusciska.pl

www.oskapusciska.pl

Spółka Wodna „KAPUŚCISKA” powołana została w 1995 r., a działalność eksploatacyjną prowadzi od września 2001 r. Podstawowym jej zadaniem jest oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych z większości dzielnic Bydgoszczy oraz z gminy Solec Kujawski. Pod względem rozwiązań technicznych i technologicznych oczyszczalnia należy do grupy najbardziej nowoczesnych tego typu obiektów w kraju. Spółka pracuje w oparciu o procedury ISO 9001 i ISO 14001. Wymagania tych norm spełnia także akredytowane laboratorium badawcze. Wszystkie jej działania są podyktowane dążeniem do ochrony środowiska, poprawy czystości wody w Wiśle oraz podniesienia jakości życia mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Taki cel ma także prowadzona obecnie modernizacja oczyszczalni, na którą pozyskano dofinansowanie z PO „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013. Jest ona niezbędna również ze względu na likwidację Zakładów Chemicznych ZACHEM oraz zmianę profilu i ilości odprowadzanych z tego obszaru ścieków. Efektem prac będzie usprawnienie procesu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz przemysłowych a także zwiększenie stopnia ich oczyszczenia. Dodatkowym bonusem będzie poprawa czystości wód największych rzek – Wisły i Brdy – i zwiększenie atrakcyjności regionu pod względem turystycznym oraz ekonomicznym.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprawia bilans energetyczny oczyszczalni. Umożliwia to m.in. instalacja CAMBI, która do przeróbki osadów wykorzystuje proces hydrolizy termicznej. Dzięki skojarzonej produkcji ciepła i energii w pełni zagospodarowana jest wartość opałowa biogazu. Dwa gazogeneratory produkują energię elektryczną, a nadwyżka ciepła służy do ogrzewania budynków oczyszczalni. Spółka Wodna "KAPUŚCISKA" jest też administratorem wstecznego wału przeciwpowodziowego od oczyszczalni do Wisły. Dzięki dofinansowaniu ze środków RPO, przeprowadzimy w tym roku jego remont i wzmocnienie. W efekcie zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców Doliny Łęgnowsko-Otorowskiej, szczególnie narażonej na powodzie. Spółka od lat jest nagradzana za swoją działalność na rzecz środowiska i regionu. Otrzymała m.in.: certyfikat Consumens Quality Certificate, wyróżnienie w konkursie NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W OCHRONIE ŚRODOWISKA edycja 2013 r., Eurocertyfikat w kategorii ochrona środowiska Międzynarodowego Konkursu EuroCertyfikat - edycja 2009 oraz Grand Prix "Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2005", za budowę instalacji do hydrolizy termicznej osadów i skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej.

CEL NASZEJ PRACY JEST JEDEN - CZYSTA WODA W WIŚLE I OCHRONA NASZEGO OTOCZENIA

bottom of page