top of page

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

77-100 Bytów, ul. A. Mickiewicza 1

tel./fax 59 822 22 03, 59 822 32 73

e-mail: wodabytow@wp.pl

www.wodabytow.pl

Spółka rozpoczęła działalność 1 stycznia 1993 r. i powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Od ponad stu lat świadczymy usługi wodociągowo-kanalizacyjne skierowane do firm i odbiorców indywidualnych z terenu gminy Bytów. Głównymi filarami naszej działalności są: uzdatnianie i dostawa zimnej wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Każdego dnia z naszych usług korzysta około 24 tys. mieszkańców. 

W swojej dziedzinie jesteśmy profesjonalistami. Pracujemy, wykorzystując nowoczesny sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie, które umiejętnie łączymy z wiedzą o aktualnych standardach technologicznych. Powstanie wodociągów w Bytowie datuje się na rok 1913, kiedy zainicjowano tam budowę zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę w oparciu o ujęcie wyposażone w trzy studnie wiercone do głębokości 60 m, zlokalizowane przy ul. Mickiewicza. Stację pomp obsługiwały dwie pompy tłokowe o wydajności 60m³/h. 

Stacja uzdatniania wody wyposażona była w jeden odżelaziacz firmy EALWOR BREDA A.G. Berlin. W połowie lat 50. wymieniono napęd pomp tłokowych z gazowego na elektryczny. Pod koniec lat 60. dwie studnie głębinowe wyposażono w podwodne agregaty pompowe. A do roku 1970 wywiercono trzy nowe studnie. 

Rozbudowę sieci wodociągowej miasta Bytów kontynuowano w latach 70. W tym czasie  wybudowano nowe ujęcie wody z dwoma studniami przy ul. Mickiewicza oraz zmodernizowano stację wodociągową. Powstała też nowa stacja uzdatniania wody o wydajności 6500 m³/d. W latach 90. wodę doprowadzono do wsi: Grzmiąca, Świątkowo, Dąbie, Gostkowo, Rzepnica. System wodociągowy rozbudowano ponadto we wsiach: Rekowo-Płotowo, Mądrzechowo, Mokrzyn, Pomysk i Ząbinowice, a także wykonano sieć wodociągową osiedla Nowy Bytów i Rzepnica. 

Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych, podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania. Obecnie Spółka dokonuje wymiany przedwojennych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz systematycznie rozbudowuje sieć. Dba również o bezpieczeństwo dostaw wody, czego dowodem jest nowy terenowy zbiornik retencyjny o pojemności około 1000 m³. Z chwilą wybudowania na początku XX w. nowoczesnego systemu zbiorowego zaopatrzenia miasta w wodę, nastąpiło radykalne zwiększenie ilości ścieków. Do odprowadzenia ścieków wykorzystywano istniejącą kanalizację burzową, która zmieniła swą funkcję na kanalizację ogólnospławną. W latach 70. rozpoczęto budowę rozdzielczej sieci kanalizacyjnej z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków Bioblok WS 400 przy ul. Brzozowej, którą oddano do eksploatacji w 1985 r. Inwestycja umożliwiała oczyszczanie 400 m³ ścieków na dobę. W latach 80. rozbudowano oczyszczalnię i zwiększono jej przepustowość do 560 m³/d. 

 

W roku 1990 władze Bytowa, mając na uwadze stan środowiska, podjęły decyzję o budowie komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej. Skutkiem tych poczynań było oddanie do eksploatacji nowoczesnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 4000 m³/d. Program budowy sieci kanalizacyjnej zakładał wykonanie całkowicie nowego systemu na obszarze całego miasta. Inwestycję zrealizowano do końca 2002 r. Ponadto do 2003 r. skanalizowano miejscowości wokół Bytowa: Dąbie, Rzepnica, Gostkowo, Udorpie, Mokrzyn, Mądrzechowo, Ząbinowice.

 

W 2009 r. oddano sieć kanalizacyjną w miejscowościach Pomysk Wielki, Pomysk Mały i OW Jeleń oraz zakończono współfinansowaną ze środków unijnych modernizację oczyszczalni ścieków. Obecnie przepustowość oczyszczalni ścieków w Przyborzycach wynosi 3400m³/d – obciążenie RLM 26520 Mk.

 

Ważnym elementem naszego przedsiębiorstwa jest laboratorium, które posiada Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji oraz zatwierdzenie systemu jakości wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie. Wysoką jakość usług świadczonych przez nasze laboratorium zapewnia doświadczony i wykwalifikowany personel oraz nowoczesne wyposażenie.

bottom of page