top of page

Gospodarka Komunalna w Celestynowie

05-430 Celestynów, l. Regucka 5

tel./fax 22 789 70 52

e-mail: gospodarka.kom@celestynow.pl

www.gk.itsmedia.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej w Celestynowie, jako gminna jednostka organizacyjna, został powołany 8 lipca 2003 roku na mocy uchwały Rady Gminy Celestynów. Oficjalne rozpoczęcie działalności zakładu miało miejsce 1 stycznia 2004 roku. Od 2017 roku przedsiębiorstwo funkcjonuje pod nazwą Gospodarka Komunalna w Celestynowie. Firma otrzymuje z budżetu gminy wsparcie finansowe w formie dotacji celowych na realizację zadań publicznych.

 

Zgodnie z uchwalonym statutem, przedmiotem działalności jednostki jest wykonywanie wszelkich zadań o charakterze użyteczności publicznej, w celu nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Celestynów, które obejmują następujące usługi:

  • pobór, uzdatnianie oraz dostawę wody

  • odbiór ścieków systemem kanalizacyjnym oraz ich przesył do oczyszczalni ścieków w Otwocku

  • zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy Celestynów.

Od 15 lat firma stara się jak najlepiej wykonywać powierzone jej zadania. Nieustannie podnosi poziom świadczonych usług, m.in. modernizując ujęcia wody i pompownie ścieków, a także rozbudowując sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Pobór wody realizowany jest poprzez trzy stacje uzdatniania wody: Celestynów (2000 m³/h), Glina (300 m³/h) i Ostrów (500 m³/h). W ich skład wchodzi osiem studni głębinowych. Uzdatniona woda podawana jest do sieci wodociągowej, której długość wynosi ok. 110 km.

Sieć kanalizacyjna na terenie gminy Celestynów została wykonana głównie w systemie podciśnieniowym oraz częściowo grawitacyjnym i tłocznym. Zakład dysponuje czterema centralnymi stacjami podciśnieniowo-tłocznymi oraz siedmioma strefowymi pompowniami, które odbierają ścieki z sieci kanalizacyjnej o długości ok. 32 km.

 

Niezwykle istotnym aspektem dla całej branży wodociągowej jest kwestia zrównoważonego rozwoju, opartego na dbałości o środowisko, człowieka i gospodarkę. Środowisko jest bowiem przyszłością branży. Stąd jednym z zadań przedsiębiorstwa jest ochrona przyrody i jego zasobów, w czym pomagają akcje edukacyjne. Dzięki nim spada zużycie wody, gdyż ludzie są świadomi, że należy ją oszczędzać. Woda to cudowny produkt, niezbędny do życia. To dobro publiczne, którego nie jesteśmy w stanie niczym zastąpić. Dlatego zakład nieustannie podnosi standardy świadczonych usług i stawia na długofalowy rozwój.

bottom of page