top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

86-200 Chełmno, ul. Nad Groblą 2

tel. 56 686 49 33, 56 686 04 10, fax  56 686 49 33

e-mail: zwik@zwik.chelmno.pl

www.zwik.chelmno.pl

Chełmno jako pierwsze miasto zaboru pruskiego otrzymało nowoczesne wodociągi – uruchomiono je 6 września 1842r. W 1928 r., wobec stwierdzenia sporego zanieczyszczenia wody żelazem, zainstalowano 3 odżelaziacze zamknięte w stacji filtrów przy ulicy Kilińskiego 9.

Podobnie jak w 1842 r., kiedy poszukiwano zasobów wody dla miasta, tak i dziś jej ujęcia znajdują się na Rybakach. Woda czerpana jest z 7 studni głębinowych rozmieszczonych na powierzchni 12 ha, z których sześć sięga czwartorzędowego, a jedna – kredowego poziomu wodonośnego. W celu wytrącenia związków żelaza wodę poddaje się saturacji powietrzem, W 1997 r. zainstalowano 3 filtry Ferrotex wypełnione złożem katalitycznym w celu usuwania manganu z wody. Od 2000 r. do celów dezynfekcyjnych stosujemy lampy UV.

25 września 1997 r. została oddana do użytku nowoczesna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków – obecnie przepływa przez nią ok. 3000 m³ ścieków na dobę. Długość sieci kanalizacyjnej na terenie Chełmna wynosi 65,5 km. Jako cel stawiamy sobie: trwałe i niezawodne dostawy wody o wysokiej jakości dla mieszkańców Miasta Chełmna oraz troskę o środowisko naturalne przez odbiór i oczyszczanie ścieków.

bottom of page