top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.

06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 81

tel. 23 672 29 60, fax 23 672 29 61

zwik@zwik-ciechanow.com.pl

www.zwik-ciechanow.com.pl

Najważniejsze inwestycje i modernizacje w historii ciechanowskich wodociągów:

1936–1938 Budowa wodociągów miejskich w Ciechanowie wg projektu prof. dr. Karola Pomianowskiego zatwierdzonego przez Urząd Wojewódzki Warszawski w dniu 9 VII 1936 r.

1938–1939 Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta o długości ok. 6 km oraz 1 km kanału ogólnospławnego.

1941–1944 Budowa studni głębinowych i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez okupanta.

1945–1956 Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta.

1957–1962 Budowa nowego ujęcia wody w Gostkowie oraz stacji uzdatniania wody i pozostałych obiektów produkcyjnych przy ul. Gostkowskiej.

1963–1970 Intensywna rozbudowa sieci wodociągowo–kanalizacyjnej pod budownictwo mieszkaniowe oraz dla powstających zakładów produkcyjnych.

1972–1978 Budowa mechanicznej oczyszczalni ścieków wg projektu opracowanego przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

1976–1977 Budowa zbiornika wyrównawczego wieżowego o poj. 1500m³ na ul. Płockiej.

1985–1988 Budowa ujęcia wody Kalisz – Przedwojewo.

1994–1997 Budowa nowej oczyszczalni mechaniczno–biologicznej wg projektu opracowanego przez Biuro projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod” z Warszawy.

1996–2003 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (woda jest oczyszczona na 10 filtrach samoczyszczących, otwartych DynaSand ze złożem kwarcowym).

2004–2007 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Tysiąclecia (rozbudowa budynku filtrów, budowa zbiornika wody czystej, wymiana filtrów ciśnieniowych).

2004–2007 Modernizacja osadników wstępnych i wtórnych oczyszczalni ścieków.

Woda jest najniezbędniejszym artykułem dla wszystkich istot żyjących. Bez wody nie ma życia, nie może istnieć i rozwijać sie żadne skupisko ludzkie. Każdego dnia dla mieszkańców Ciechanowa i okolicznych wsi, a także na potrzeby istniejących zakładów przemysłowych i instytucji, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dostarcza ok. 7500 m³ wody. Również każdego dnia do miejskiej oczyszczalni ścieków wpływa blisko 9200 m³ ścieków. Miejski system wodociągowo–kanalizacyjny to niesłychanie skomplikowany organizm. Studnie głębinowe, pompy, kilometry rurociągów wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalnia ścieków. Cały ten organizm musi doskonale funkcjonować. Nad tym właśnie, nad sprawnym i niezawodnym działaniem tego systemu – z zachowaniem wymagań ochrony środowiska – czuwa 96–osobowa załoga.

bottom of page