top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

tel. 34 365 54 48, fax 34 365 18 82

e-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Spółka nieprzerwanie zaopatruje w wodę 350 tys. mieszkańców Częstochowy i dziewięciu okolicznych gmin w najwyższej jakości wodę. Eksploatujemy w 100% wody podziemne, czerpane z trzech pięter wodonośnych, głównie z pokładów górnej i środkowej jury, mającej kontakt ze skałami wapiennymi. Dzięki temu naszą wodę cechuje idealny skład fizyko-chemiczny, klarowność, a przede wszystkim orzeźwiający smak.

 

Obecnie eksploatujemy 52 studnie głębinowe i 18 ujęć wody. Woda płynie do Odbiorców za pomocą 2 292 km sieci magistral i rurociągów rozdzielczych, natomiast procesy oczyszczania ścieków realizowane są za pomocą 1038 km sieci kanalizacyjnej, 112 przepompowni ścieków i osiem gminnych oczyszczalni ścieków.

 

Jednym z większych sukcesów Przedsiębiorstwa było nominowanie przez Ministerstwo Środowiska do nagrody European EMAS Awards, która potwierdziła prawidłowość przyjętych rozwiązań z zakresu zarządzania środowiskowego. Po raz siódmy otrzymaliśmy statuetkę „GAZELI BIZNESU”, która tradycją lat ubiegłych przyznawana jest jedynie firmom rozwijającym się dynamicznie niezależnie od warunków gospodarczych i odnotowującym stały wzrost przychodów ze sprzedaży i dodatni wynik finansowy.

W oparciu o własną myśl technologiczną pracowników Spółki wdrożyliśmy „System wizualizacji i monitoringu produkcji wody i oczyszczania ścieków”, który uzyskał wyróżnienie w XI edycji konkursu Jurajski Produkt Roku. Ponadto uzyskaliśmy zaszczytne III miejsce w kraju w ogólnopolskim rankingu najlepszych przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych przeprowadzonym przez Strefę Gospodarki (dodatek do Gazety Prawnej). Ranking miał na celu pokazanie liderów branży wod.-kan., wyróżnienie najlepszych w niej przedsiębiorstw w kraju. W tym roku po raz pierwszy zostaliśmy uhonorowani tytułem Geparda Biznesu i znaleźliśmy się w gronie najprężniej rozwijających się podmiotów gospodarczych.

 

Kreujemy nowoczesne technologie, podnosząc jakość naszych usług. Stawiamy na rozwój Przedsiębiorstwa. W 2011 r. obniżyliśmy poziom strat wody do poziomu 12%. W wielu dziedzinach jesteśmy prekursorami. Realizujemy Politykę Jakości oraz Politykę Środowiskową. Od 2004 roku doskonalimy efekty naszej pracy w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2009) i Środowiskowego (ISO 14001:2005).

 

Prowadzimy działalność w sposób przyjazny środowisku. Staramy się racjonalnie korzystać z zasobów naturalnych i prowadzić edukację proekologiczną. Laboratorium Spółki przed kilkoma laty w wyniku audytu, uzyskało Certyfikat Akredytacji, który potwierdził jego kompetencje techniczne oraz dobrze funkcjonujący system zarządzania w zakresie aż 50 metod badawczych.

bottom of page