top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie

74-400 Dębno, ul. Droga Zielona 1

tel. 95 760 22 59; 95 760 81 50

e-mail: sekretariat@pwikdebno.pl

www.pwikdebno.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się spółka, świadcząca swoje usługi na terenie gminy Dębno oraz Boleszkowice. Powstała w wyniku reorganizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z października 1994 roku. W obecnym kształcie – jako spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy Dębno – świadczy usługi w szeroko pojętej gospodarce wodno-ściekowej.

Przedmiotowa działalność obejmuje:

  • utrzymanie i eksploatację ujęć wodnych, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej

  • utrzymanie i eksploatację oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji ściekowej i burzowej

  • utrzymanie i eksploatację sieci drenażowej

  • rozbudowę i modernizację inwestycji, w tym remontów kapitalnych urządzeń służących do wydobycia, uzdatniania i podaży wody, a także przesyłu i oczyszczania ścieków

  • prowadzenie doradztwa technicznego oraz nadzór nad pracami w zakresie uzbrajania magistralnej sieci oraz przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

Miejscem ujęcia wody, eksploatowanej przez przedsiębiorstwo, jest stacja jej uzdatniania przy ul. Kosynierów, wybudowana w roku 1927. SUW obejmuje wody podziemne (zwyczajne – słodkie), wydobywane z siedmiu studni wierconych. Ze względu na ponadnormatywną ilość związków żelaza i manganu, woda wymaga uzdatnienia, które odbywa się za pomocą filtrów ciśnieniowych, niezamkniętych.

 

Na terenie gminy Dębno znajduje się także oczyszczalnia ścieków, która w najbliższym czasie poddana zostanie modernizacji. W tym celu Dębnowska spółka stała się beneficjentem środków Unijnych, wypłacanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Ważnym obiektem, pozwalającym utrzymać prawidłowe ciśnienie w sieci wodociągowej, jest wieża ciśnień, wybudowana w latach 1928–1929. Na jej szóstej kondygnacji posadowiono żelbetowy zbiornik o płaskim dnie, zaś poniżej znajdowały się kiedyś pomieszczenia administracyjno-socjalne. W latach 50. XX wieku zbiornik wyłączono z eksploatacji z powodu nieszczelności, ale – po wykonaniu remontu w latach 70-tych minionego wieku – przywrócono wieżę do użytku, wykorzystując ją do wyrównywania ciśnienia w sieci wodociągowej. Niespełna 30 lat później została wpisana do rejestru zabytków.

bottom of page