top of page
ege logo.jpg

Egeplast Polska Sp. z o. o.

61- 611 Poznań, ul. Naramowicka 172

tel. 61 824 28 15, fax 61 824 28 16

e-mail: info@egeplast.pl

www.egeplast.pl

ege 1.jpg

Firma egeplast jest jednym z wiodących producentów rur ciśnieniowych PE w Europie. Paleta produktów obejmuje całą podziemną infrastrukturę przesyłu: rury do wody pitnej, do ścieków, gazu oraz do ochrony kabli. Firma egeplast specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji rur przeznaczonych do układania metodą bezwykopową z funkcją ochronną i umożliwiającą wykonywanie kontroli w trakcie eksploatacji. W centrali przedsiębiorstwa położonej – Greven/ Niemcy firma egeplast produkuje rury PE w największym i najnowocześniejszym zakładzie Europy, zaopatrując za pośrednictwem sześciu spółek córek klientów w 27 krajach. Priorytetem dla firmy egeplast jest techniczne bezpieczeństwo rurociągów przy ich układaniu i eksploatacji, podobnie jak i rentowność dzięki okresowi użytkowania wynoszącemu przynajmniej 100 lat i to przy możliwie najniższych kosztach eksploatacji. Dlatego też opracowywanie innowacji w produkcji jest dla firmy egeplast czynnikiem decydującym o odniesieniu sukcesu.

ege 2.jpg
ege 4.jpg

Przy pomocy systemu HexelOne® firma egeplast opracowała wysokociśnieniową rurę wykonaną tylko z polietylenu. System Raised Pressure posiada, jako cały system, certyfikat TÜV na stosowanie przy zwiększonych ciśnieniach roboczych. Rura egeplast HexelOne® jest samoistnie wzmocnioną rurą wysokociśnieniową, monokompozytem wykonanym tylko z polietylenu. To wzmocnienie daje nowe możliwości wykorzystania w zakresie wysokich ciśnień, a więc przy ciśnieniach roboczych wykraczających poza dotychczasowe zastosowania rur polietylenowych. Wymiary rury odpowiadają obowiązującym europejskim normom. Certyfikacja systemu HexelOne® „Raised Pressure” dla wymiaru 110 x 10,0 mm obejmuje rurę oraz cały system z mechanicznymi i zgrzewanymi połączeniami oraz przejściami do tradycyjnych tworzyw. 

 

Bezwykopowe metody układania są dzisiaj dla zleceniodawcy interesujące ze względów technicznych i ekonomicznych. Ponieważ bezwykopowe wciąganie rury stawia wyższe wymagania materiałowi z jakiego jest ona wykonana, egeplast oferuje w tym celu rury z płaszczem ochronnym. System rury SLM®RCplus posiada dodatkową warstwę ochronną z mineralnie wzmocnionego polipropylenu, która dzięki ekstremalnie „twardej skorupie” chroni ją przed zadrapaniami i wyżłobieniami. Odporna na ciśnienie ściana rury wykonana jest z nowoczesnych tworzyw PE 100-RC (odporność na zarysowania). Dodatkową ochronę i kontrolę zapewnia rura egeplast SLM® DCT. Skrót DCT oznacza technologię wykrywania i kontroli. Integralność nowej rury można jednoznacznie wykazać w ramach odbioru budowy przy pomocy aluminiowych taśm przewodzących. Poza tym rura daje się zlokalizować. Do specjalnych zastosowań firma egeplast opracowała rurę SLA® Barrier Pipe. Jest ona dopuszczona do układania w skażonych gruntach (rura i technika łączenia), ponieważ dzięki dyfuzyjnie szczelnej, certyfikowanej przez KIWA, wykonanej z aluminium warstwie barierowej rura zapobiega przenikaniu szkodliwych substancji. System egeplast 3L Leak Control, niezależnie od szczelności dyfuzyjnej, daje możliwość prowadzenia ciągłej kontroli na obecność wycieku, oraz jego zlokalizowania z dokładnością do 10 centymetrów. Jako jedyny, system rur PE spełnia wymogi ciągłego monitoringu wycieku przy bardzo wysokim potencjale zagrożenia zgodnie z normą ATV-DVWK-A 142.

bottom of page