top of page

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

82-300 Elbląg, ul. Rawska 2-4

tel. 55 230 71 05, fax 55 230 71 03

www.epwik.com.pl

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (EPWiK Sp. z o.o.) efektywnie pozyskuje środki z Funduszy Unijnych, co umożliwia modernizację starej i wyeksploatowanej infrastruktury wod.-kan.

 

W roku 2002 EPWiK Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 55,3 mln zł na realizację projektu „Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu”. Wartość całkowita projektu wyniosła 97,5 mln zł. Przyczyną do wykonania tego przedsięwzięcia, była zła jakość wody pitnej dostarczanej odbiorcom. Realizacja zadań w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie rozpoczęła się w 2004 roku, a wszystkie prace związane z przedsięwzięciem zakończone zostały w 2010 roku.

W ramach tych prac wykonano:

 • modernizację dwóch stacji uzdatniania wody o wydajnościach wynoszących odpowiednio 12 960 m³/d i 15 000 m³/d

 • modernizację i rozbudowę zbiornika wody pitnej przy ul. Częstochowskiej, obejmującą remont istniejących komór zbiornika o pojemności 3120 m³ oraz wykonanie nowej komory o pojemności 2051 m³ 

 • przebudowę zużytej technicznie sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości 14,5 km oraz węzłów wodociągowych

 • zabezpieczenie antykorozyjne magistrali wodociągowej długości 3 km o zakresie średnic 800÷1000 mm

 • czyszczenie sieci wodociągowej długości 129 km

 • wymianę zużytych technicznie 10 zestawów hydroforowych, współpracujących z siecią wodociągową

 • budowę sieci wodociągowej dla potrzeb projektowanej zabudowy długości 10 km wraz z obiektami towarzyszącymi (stacje pomp, zbiorniki wody)

 • telemetryczny system zarządzania produkcją i zaopatrzeniem w wodę w mieście Elblągu, obejmujący wykonanie na sieci wodociągowej punktów pomiarowych (ze zdalnym przesyłem ich wskazań do głównego stanowiska kierowania systemem zaopatrzenia w wodę), pozwalających kontrolować, m.in.: ciśnienie wody, poziomy wód w zbiornikach, natężenie przepływu wody w sieci i obiektach wodociągowych a także mętność wody).

 

W 2017 roku EPWiK Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie na dwa wnioski ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, obejmuje przedsięwzięcia z zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

 • wniosek nr 1 pn. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg” obejmuje zadania o łącznej wartości 7,9 mln zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 4,1 mln zł.

 • wniosek nr 2 pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w aglomeracji Elbląg” obejmuje zadania o łącznej wartości 108,1 mln zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 56,2 mln zł

 

Zadania wchodzące w zakres tych przedsięwzięć to:

 • budowa kanalizacji deszczowej dla ulic: Okrężna, Druskiennicka, Nowogródzka, Tarnopolska, Grodzieńska i Kowieńska w Elblągu

 • bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych

 • przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu

 • budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków

 • budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej w mieście Elblągu (opracowanie modelu hydraulicznego kanalizacji deszczowej i wdrożenie systemu monitoringu).

EPWiK Sp. z o.o. pozyska zatem dla Elbląga ponad 115 mln złotych dofinansowania ze środków UE.

bottom of page