top of page
funam logo.jpg

FUNAM Sp. z o.o.

52-407 Wrocław, ul. Mokronoska 2

tel. 71 364 37 57, fax 71 364 55 23

e-mail: funam@funam.pl

www.funam.pl

funam 3.jpg

Firma FUNAM Sp. z o.o. działa na rynku polskim od 1989 roku. Od początku specjalizuje się w różnorodnych systemach technologii uzdatniania wody. Do chwili obecnej firma wykonała od podstaw lub zmodernizowała blisko 200 obiektów i instalacji technologicznych w zakresie uzdatniania wody komunalnej, basenowej i przemysłowej na terenie całego kraju.

 

Firma Funam prowadzi działalność projektowo-wykonawczą oraz handlową. Projektowanie obejmuje stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, instalacje technologiczne obiegu wody dla basenów publicznych i prywatnych (branża sanitarna, elektryczna i budowlana).

funam 2.jpg
funam 1.jpg

Usługi koncentrują się na: budowie i modernizacji automatycznych stacji uzdatniania wody pitnej; sieci wodociągowych; studni głębinowych i zbiorników wody; instalacji technologicznej uzdatnianiawody; instalacji pomiarów i automatyki oraz zasilania elektroenergetycznego; modernizacji i rozbudowie istniejących obiektów; wykonywaniu kompletnych instalacji basenowych; zbrojeniu i montażu niecek basenowych; prowadzeniu rozruchów technologicznych; prowadzeniu badań technologicznych; ekspertyzie i doradztwie technicznym oraz realizacji dostaw inwestorskich.

 

Ponadto firma produkuje: automatyczne stacje uzdatniania wody w obudowie kontenerowej, elementy wyposażenia stacji (filtry, zestawy pompowe), złoże katalityczne DEFEMAN, szafy zasilająco-sterujące, zbiorniki magazynowe wody oraz prowadzi działalność dystrybucji w zakresie: rur, kształtek, armatury PVC, środków chemii basenowej, gotowych basenów i elementów wyposażenia basenów. Firma jest autoryzowanym przedstawicielem firm: PRAHER – Austria (armatura, kształtki PVC), BAYROL – Niemcy (chemia basenowa, regulatory basenowe), EMEC – Włochy (regulatory basenowe, pompy dozujące), MAYTRONICS – Izrael (odkurzacze basenowe) – portal www.funam.pl.

Na podkreślenie zasługuje uruchomienie produkcji i dystrybucja złoża katalitycznego DEFEMAN, szczególnie przydatnego do usuwania związków żelaza i manganu z uzdatnianej wody. W 2007 roku firma FUNAM Sp. z o.o. wykupiła kontrolne pakiety akcji firmy WODROPOL SA i w tej chwili jest jej większościowym akcjonariuszem, co skutkowało zwiększeniem powierzchni administracyjno-biurowej jak również powiększeniem hal produkcyjno-magazynowych. Obecnie siedziba firmy mieści się we Wrocławiu przy ul. Mokronoskiej 2 w pobliżu zjazdu na AOW A18 i A4.

 

W 2004 roku firma Funam Sp. z o. o. zakończyła wdrażanie systemu zarządzania jakością i otrzymała 9 lutego Certyfikat spełniania wymagań normy ISO 9001:2000 nr 139/2004 r. 3 grudnia 2004 r. została uhonorowana Certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play”, w lutym 2008 roku firma otrzymała Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej 1480H, a w dniu 24 lipca 2008 r. wdrożyła system Zarządzanie Środowiskiem i uzyskała Certyfikat ISO 14001:2004. W czerwcu 2011 roku po raz piąty została uhonorowana Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym.

 

Większość zleceń firma pozyskuje z rynku zamówień publicznych i występuje jako Generalny Wykonawca.

bottom of page