top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

08-400 Garwolin, ul. Polna 77

tel. 25 684 38 63, fax 25 684 32 10

e-mail: biuro@pwikgarwolin.pl

www.pwikgarwolin.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Garwolinie zostało utworzone w dniu 1 października 1992 r. na podstawie Uchwały nr XXII z dnia 17 czerwca 1992 r. Rady Miasta Garwolina.

Z dniem 5 sierpnia 2005 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przejęło Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie Uchwały nr XXII/143/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. Rady Miasta Garwolina.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Urząd Miasta Garwolina. Przedsiębiorstwo działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych KRS:0000125415 Sąd Rejonowy Warszawa Wydział XIV.

Firma zajmuje się:

  • produkcją, uzdatnianiem i dostarczaniem wody mieszkańcom Garwolina i okolic;

  • odbieraniem oraz oczyszczaniem ścieków komunalnych i przemysłowych;

  • eksploatacją i wykonywaniem sieci wodociagowej i kanalizacyjnej;

  • wykonywaniem analiz chemicznych wody i ścieków;

  • produkcją i dystrybucją ciepła;

  • zarządzaniem nieruchomościami;

  • wynajmem sprzętu specjalistycznego.

Woda jest naszym celem nadrzędnym. Posiadamy potencjał, kadrę i sprzęt dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej i świadczenia usług na najwyższym poziomie.

bottom of page