top of page

Saur Neptun Gdańsk S. A.

ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk

tel. + 48 58 325 27 00, fax +48 58 301 45 13

e-mail: info@sng.com.pl

www.sng.com.pl 

SAUR Neptun Gdańsk, Spółka Akcyjna, powstała w dniu 1 lipca 1992 r., jako pierwsze w Europie Środkowej „joint venture” w dziedzinie usług komunalnych. Powstała w wyniku prywatyzacji Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK). Miasto Gdańsk objęło w niej 49% udziałów, wnosząc aport rzeczowy w postaci bazy OPWiK na ulicy Wałowej 46 oraz środków i narzędzi pracy, a francuska Grupa Saur wniosła aport finansowy, obejmując w Spółce 51% udziałów. Na mocy umów kontraktowych, spółka jako operator gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego ma za zadanie utrzymywać wysoką jakość usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Spółka obsługuje ponad 500.000 mieszkańców Gdańska i Sopotu, oczyszczając także ścieki z gmin sąsiadujących z Gdańskiem. W 2004 r. Miasto Gdańsk powołało do życia spółkę właścicielską, Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną (GIWK, sp. z o. o.) i obecne relacje opierają sie na modelu trójstronnym, gdyż to GIWK jest właścicielem infrastruktury i zarządza Gdańskim Projektem Wodno – Ściekowym /GPWŚ/. Nowy model partnerstwa publiczno-prywatnego, powstały po 2004 roku, zyskał pozytywne opinie i został wdrożony w kilku innych miastach w Polsce, m.in. w Sopocie i Łodzi.

Spółka konsekwentnie wdraża systemy zarządzania jakością i posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością QSE, a produkcja wody odbywa się zgodnie z normą ISO 22 000. Laboratorium posiada akredytację PCA i pracuje zgodnie z normą PN-EN ISO 17025. Woda dostarczana obecnie mieszkańcom Gdańska spełnia rygorystyczne normy unijne w 100%, podczas gdy w 1992 roku było to zaledwie 8%. SNG S.A. co dwa lata przeprowadza badania opinii publicznej. W 2013 roku okazało się, że 88% gdańszczan i 98% sopocian dobrze ocenia jakość wody, a 36% mieszkańców Gdańska pije ją prosto z kranu.

bottom of page