top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Głogowie Sp. z o.o.

67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52

Biuro Obsługi Klienta:

tel./fax 76 835 58 61, tel./fax 76 835 46 42

e-mail: pwik@pwik.glogow.pl

www.pwik.glogow.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

  • badań laboratoryjnych wody i ścieków

  • wykonywania sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

  • usług sprzętem specjalistycznym do czyszczenia i monitorowania sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz sieci i     przyłączy wodociągowych

  • renowacji rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi, takimi jak relining oraz berstlining statyczny.

bottom of page