top of page
Gniewkowo_logo copy.jpg

Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o.

88-140 Gniewkowo, ul. Kilińskiego 9

tel. 52 355 84 51, fax 52 355 84 51

 sekretariat@pkgniewkowo.pl

www.pk-gniewkowo.pl

Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. powstało 30 listopada 2007 roku. Zostało utworzone na czas nieograniczony, a jej założycielem i posiadaczem 100% udziałów jest Gmina Gniewkowo. Obszar działalności firmy obejmuje branże: wodno-kanalizacyjną, mieszkaniowo-komunalną, cieplną oraz odbioru i gospodarowania odpadami. Przedsiębiorstwo świadczy także usługi komercyjne na rynku regionalnym w zakresie budowy i remontów sieci wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni przydomowych oraz budowy chodników, dróg i parkingów.

Priorytetowym zadaniem spółki jest zaopatrywanie w wodę mieszkańców miasta  i gminy Gniewkowo, oczyszczenie i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny oraz nadzór nad gospodarką cieplną, prowadzoną za pośrednictwem lokalnych kotłowni. Woda wydobywana jest z dwóch ujęć: Gniewkowo-Lipie oraz Murzynno, a jej roczny pobór z obydwu ujęć wynosi ok. 700 tys. m³. Przedsiębiorstwo korzysta także z zasobów wodnych sąsiadujących gmin, doprowadzając wodę w ilości około 75 tys. m³ rocznie.

Najważniejszymi obiektami służącymi działalności spółki są stacja uzdatniania wody Gniewkowo oraz oczyszczalnia ścieków. Stacja uzdatniania wody została rozbudowana w ramach projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Gniewkowie” w latach 2009-2010. Wybudowano wówczas nową halę filtrów, zbiornik retencyjny o pojemności 500 m³ oraz łącznik (obecnie znajduje się w nim sterownia) starej hali filtrów z nową. Dzięki inwestycji znacząco poprawiła się jakość wody pitnej, a sama stacja stała się bardzo nowoczesnym obiektem, wymagającym bardzo niewielkiego stopnia obsługowości. Druga część projektu, dotycząca prac w zakresie rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, została zakończona w roku 2014. Dobudowano nowy reaktor osadu czynnego, a stary przebudowano oraz wyremontowano. Oczyszczalnia ścieków pracuje, w zależności od kampanii sezonowych okolicznych zakładów produkcyjnych, w systemie przepływowym oraz porcjowym. Jej przepustowość wynosi obecnie 4020 m³/dobę, a średnia ilość faktycznie oczyszczanych ścieków to nieco ponad 3000 m³/dobę.

Gniewkowo_01.jpg
Gniewskowo_nowe_02.jpg
Gniewskowo_nowe_01.jpg

W chwili obecnej spółka prowadzi prace koncepcyjne i projektowe w celu rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Gniewkowo, w oparciu zarówno o środki UE, jak i krajowe, w tym własne. Rozbudowa będzie planowana głównie w obszarach perspektywicznego osadnictwa, które związane jest z bliskością Torunia i dogodnym położeniem gminy w układzie komunikacyjnym.

bottom of page