top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi Sp. z o.o.

19-500 Gołdap, ul. Sikorskiego 9A

tel./fax 87 615 49 49

e-mail: pewik.goldap@hot.pl

www.pwik.goldap.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi prowadzi działalność usługową i produkcyjną w zakresie:

  • poboru, uzdatniania i dostarczania wody

  • odprowadzania i oczyszczania ścieków

  • budowy rurociągów przesyłowych, sieci rozdzielczych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych

  • górnictwa i wydobywania wód mineralnych i leczniczych oraz obsługi pijalni wód, tężni i parku zdrojowego.

 

Spółka w obecnym kształcie funkcjonuje od 1 września 1998 roku, jednak początek historii gołdapskich wodociągów sięga II poł. XIX wieku. W 1905 roku wybudowana została wieża ciśnień. Wcześniej mieszkańcy zaopatrywali się w wodę z dziewięciu miejskich pomp, z których cztery znajdowały się w centrum, a pozostałe w różnych częściach miasta. Budowla o wysokości 46,5 m mieściła 250 m³ wody. W czasie wojny wieża została zniszczona. Wyremontowana po wojnie, zaopatrywała w wodę mieszkańców Gołdapi do 1986 roku, kiedy to na skutek pęknięcia zbiornika została wyłączona z eksploatacji.

Obecnie PWiK Sp. z o.o. dysponuje dziewięcioma ujęciami wody: Gołdap (oprócz miasta zaopatruje również 16 miejscowości na terenie gminy Gołdap), Boćwnika, Bronisze, Górne, Kolniszki, Kowalki, Kozaki, Mażucie, Pogorzel. Ze względu na bardzo zróżnicowane ukształtowanie terenu, posiada siedem sieciowych przepompowni wody w celu podniesienia ciśnienia na sieci oraz siedem komór redukcyjnych służących do zmniejszenia ciśnienia. Sieć wodociągowa i przyłącza administrowane przez spółkę mają długość 80,6 km (w mieście) oraz 244,6 km (na terenie gminy). Długość sieci kanalizacyjnej i przykanalików ma 73,2 km (w mieście) oraz 59 km (na terenie gminy). Wskaźnik zwodociągowania Gminy Gołdap wynosi 91,3% (średnia dla miasta i terenu), a skanalizowania 75,5% (również uśredniony). Gołdap została skanalizowana w latach 20. XX wieku. Obecnie Przedsiębiorstwo eksploatuje jedną oczyszczalnię ścieków w Gołdapi, sześć oczyszczalni terenowych w miejscowościach: Boćwinka, Babki, Galwiecie, Wilkasy, Bronisze i Mażucie oraz 58 przepompowni sieciowych na terenie miasta i gminy. Przepompownia główna zlokalizowana jest na terenie dawnej oczyszczalni ścieków, a osadnik Imhoffa, stanowiący główny element oczyszczalni, został wyremontowany i przystosowany do roli zbiornika retencyjnego. Do dziś eksploatowana jest przepompownia przy ul. Nadbrzeżnej (zlokalizowana w budynku rozdzielni energetycznej), która powstała przed rokiem 1939, a zmodernizowana została w roku 1996.

Przedsiębiorstwo prowadzi systematyczną rozbudowę i modernizację eksploatowanych obiektów i urządzeń. W 2015 roku odnowiono część technologiczną oczyszczalni ścieków w Gołdapi, w celu dostosowania parametrów ścieków oczyszczonych do wymogów UE, zmniejszając ilości wprowadzanych do odbiornika biogenów. W najbliższym czasie planowana jest również modernizacja części osadowej oczyszczalni, aby móc uzyskiwać produkt końcowy w postaci nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby.

 

Mazurskie Tężnie Solankowe

Czwarte w Polsce pod względem wielkości tężnie solankowe mierzą 8 m wysokości i 220 m długości. Po ścianach, wypełnionych gałęziami tarniny, spływa solanka wydobywana z głębokości 646 m, która pod wpływem słońca i wiatru ulega odparowaniu i rozpyleniu. Dzięki temu w powietrzu unosi się specyficzny aerozol, wpływający leczniczo na schorzenia górnych dróg oddechowych, nadciśnienie tętnicze, alergie i stany ogólnego wyczerpania organizmu. Na szczycie tężni solankowych znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę dzielnicy uzdrowiskowej. Wokół obiektu panuje mikroklimat o dużej zawartości jodu, bromu, magnezu, wapnia, potasu, sodu i fluoru. Pobyt w pobliżu tężni zalecany jest zarówno osobom chorym jak i zdrowym, ponieważ wdychanie powietrza przesyconego minerałami wzmacnia odporność i zabezpiecza przed chorobami.

Pijalnia Wód Mineralnych

Znajduje się nieopodal tężni i posiada w swojej ofercie dwa rodzaje wody mineralnej, seanse w grocie solnej oraz w mini tężni. Lecznicza woda mineralna (0,6% chlorkowo-sodowa) czerpana jest z utworów jury dolnej z głębokości 646 m odwiertem Gołdap Zdrój 1, wykonanym w 2010 roku w miejscowości Gołdap. Suma rozpuszczonych w niej składników stałych wynosi 5970,97 mg/dm³. Pijąc tę wodę pobudzamy czynność wydzielniczą w różnych odcinkach przewodu pokarmowego tj. żołądku, wątrobie i trzustce, wpływając tym samym na procesy przemiany materii. Woda mineralna czerpana jest z utworów kredy górnej z głębokości 426 m odwiertem Gołdap Zdrój 2, wykonanym w 2010 roku w miejscowości Gołdap. Suma rozpuszczonych w niej składników stałych wynosi 1226,58 mg/dm³. Woda ta zalecana jest aktywnym fizycznie osobom dorosłym, jako uzupełnienie niedoboru elektrolitów w całodziennej diecie.

bottom of page