top of page

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18A

tel. 91 881 23 28, 91 881 23 35, fax 91 881 23 35     

e-mail: biuro@gwik.pl

www.gwik.pl

W Goleniowie budowę kanalizacji miejskiej planowano dopiero w 1912 roku. W tym czasie z gospodarstw i zabudowań, leżących nad Iną i Strugą Goleniowską, spuszczano wszelkie ścieki bezpośrednio do rzek. Z budynków dalej położonych ścieki spływały do szamb lub otwartych rowów ściekowych. Najwięcej nieczystości zrzucała w tym okresie mleczarnia i rzeźnia miejska. W 1925 roku, na terenie obecnej oczyszczalni, firma Cementwaren-Industrie Schroeder & Pifrement Gollnow rozpoczęła budowę mechanicznej oczyszczalni ścieków, którą do użytku oddano 21 stycznia 1927 roku.

Rok wcześniej w Goleniowie miała miejsce epidemia tyfusu. Zachorowały wtedy 22 osoby, z których jedna zmarła, a u pozostałych miała bardzo ciężki przebieg. Jako główną przyczynę występowania epidemii podano brak kanalizacji, odpowiedniej ilości szamb i właściwego sposobu usuwania ścieków. W 1928 roku jeden z mieszkańców Gollnow, lekarz, napisał list otwarty do władz i mieszkańców miasta, który 3 lipca opublikowała Gollnower Zeitung. Tak wiele mówiło i dyskutowało się, o jakimś systemie zbiorników i rozbudowie ratusza. Po co to wszystko? Czy to jest nam najbardziej potrzebne? Niezbędna jest spełniająca współczesne oczekiwania kanalizacja i wodociąg, za którymi opowiadamy się, my lekarze. To w tych dziedzinach są największe potrzeby. Dzięki temu przezwycięży się epidemie, których w ostatnich latach mieliśmy wystarczająco dużo.

Już przed wojną, kiedy byłem radnym miejskim, omawialiśmy i planowaliśmy realizację tych projektów. Wykonano wtedy kilka odwiertów, które pochłonęły 10-15 tys. marek. Potem przyszła wojna i projekt upadł z powodu braku pieniędzy. Panowie, którzy grożą; wszyscy genialni i oświeceni, począwszy od burmistrza, jego rady miejskiej, przewodniczącego rady i najmłodszych radnych, muszą przecież posiadać jakieś ludzkie uczucia i rozumieć konieczność, o której piszę tutaj dla szerokiej publiczności. Ja, który przez ponad 40 lat, mieszkam w moim ukochanym mieście, jako lekarz, chcę tych panów na górze prosić, aby się przyłączyli do tego wieloletniego życzenia. Mamy elektrownię, posiadanie gazu nie jest w obecnej rzeczywistości niezbędne, a poza tym, dzięki rezygnacji z gazu unikniemy wielu niepotrzebnych śmierci. Nie potrzebujemy także żadnych przybudówek do ratusza. Historyczny dom bractwa kurkowego (oczywiście z basenem dla urzędników) i nowy, nowoczesny ratusz. Skończyć z tym. To jest mój punkt widzenia, który przedstawiam pod debatę publiczną.

 

W momencie oddania oczyszczalni sieć kanalizacyjna miasta znajdowała się w stanie szczątkowym. Odcinki, które funkcjonowały kończyły swój bieg w nielicznych szambach lub otwartych rowach ściekowych. Nieczystości z nich wybierane służyły do nawożenia pól. Kompleksowo rozbudowywano oczyszczalnię od początku lat 30. XX wieku, kiedy to miasto otrzymało 64 tys. marek na rozbudowanie sieci kanalizacyjnej i pomoc w aktywizacji bezrobotnych. W latach 80. XIX wieku w Goleniowie znajdowało się 27 publicznych pomp, 18 studni gruntowych i dziewięć ujęć wody dostarczanej systemem rur. Te ostatnie wyprowadzone zostały ze stawu przy młynie Oberkron-Mühlenteich (przy obecnej ul. Nowogardzkiej) i połączone systemem żelaznych i drewnianych rur. Zanim woda trafiła do ujęcia, przepływała przez dwa cementowe baseny, w których była filtrowana, przepływając przez pokłady żwiru i piasku. Materiał filtrujący co jakiś czas był wymieniany. W roku 1935 oddano do użytku nowoczesną, jak na owe czasy, wieżę ciśnień. Woda zasilająca wodociągi czerpana była ze studni głębinowych specjalnymi pompami. W zbiorniku wieżowym gromadzono nadwyżki wody niewtłoczonej do sieci miejskiej. Wieża pełniła równocześnie rolę zbiornika wyrównującego ciśnienie w sieci miejskiej.

Obecnie Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zajmują się gospodarką wodno-ściekową na terenie całej gminy, m.in. eksploatując infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną oraz prowadząc planową działalność inwestycyjną. GWiK są spółką jednobranżową, powołaną uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie (całość udziałów objęta przez gminę), która rozpoczęła swą działalność w styczniu 2008 roku. Aspekty ekologiczne są dla niej bardzo ważne, dlatego wiele podejmowanych inwestycji ma na celu redukcję ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska naturalnego. Ambicją kierownictwa firmy i całej załogi jest podnoszenie jakości świadczonych usług do poziomu godnego XXI wieku. W obrębie gminy firma sprawuje pieczę nad 12 ujęciami wody, sześcioma oczyszczalniami ścieków – w Goleniowie, Komarowie, Białuniu, Krępsku, Świętej oraz Mostach-Osiedlu, a także 247 km sieci wodociągowej i 202 km sieci kanalizacyjnej. Średnio w ciągu doby produkuje ok. 5 tys. m³ wody. Wszystkie podejmowane w spółce przedsięwzięcia są realizowane w oparciu o „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”. Znaczącą pozycją tego planu była prowadzona w ostatnich latach – przy finansowym wsparciu z Unii Europejskiej – inwestycja pod nazwą „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów”, której całkowity koszt wyniósł ponad 56 mln zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonano: 30 km sieci kanalizacyjnych, 0,5 km sieci wodociągowych oraz 14 przepompowni ścieków. Zmodernizowano 5 km sieci kanalizacyjnych, a 9 km sieci wodociągowych zostało przebudowane. Zakupiony został także nowoczesny, wysokociśnieniowy pojazd do czyszczenia kanalizacji, unowocześniono układ automatyki i sterowania na stacji uzdatniania wody w Goleniowie, a także rozbudowano system monitoringu przepompowni. Nadrzędnym celem podejmowanych inwestycji jest redukcja do minimum ilości zanieczyszczeń, odprowadzanych do środowiska naturalnego, przy zachowaniu świetnej jakości goleniowskiej wody dostarczanej mieszkańcom. Woda płynąca z kranu podlega w Polsce bardziej restrykcyjnym wymaganiom, niż woda sprzedawana w butelkach, dlatego też gotowanie jej przed spożyciem nie ma sensu.

Podlegając skrupulatnej i regularnej kontroli jakości oraz zaawansowanemu technologicznie oczyszczaniu jest produktem gwarantowanym. Goleniowska woda, pobierana z głębokości 60 m, przed wtłoczeniem do zasobów wodociągowych, poddawana jest dezynfekcji. Do tego celu służy m.in. zainstalowana na SUW w Goleniowie lampa UV, która skutecznie niszczy wszystkie drobnoustroje. Metoda ta nie wprowadza żadnych środków chemicznych, nie zmienia smaku ani zapachu wody i nie grozi przedawkowaniem środka dezynfekcyjnego. Odkażanie wody z użyciem technologii UV stanowi ekonomiczną, dodatkową barierę ochronną wody pitnej przed niemal wszystkimi drobnoustrojami, przeciwko którym stosuje się chlorowanie.

 

W ramach przyjętej przez firmę strategii kilku barier, dezynfekcja UV jest idealnym etapem procesu odkażania, podwyższającym bezpieczeństwo zdrowia ludności. W stacji uzdatniania wody, jej jakość kontrolowana jest również za pośrednictwem systemu biomonitoringu. Wykorzystuje się w nim organizmy wskaźnikowe do kontroli jakości wody podawanej do sieci wodociągowej – małże słodkowodne, których naturalną reakcją na nagłą zmianę parametrów środowiska jest zamykanie muszli. Małże spełniają wszystkie warunki stawiane organizmom wskaźnikowym: reagują szybko i jednoznacznie na nagłe zmiany w środowisku, ich reakcja (zamknięcie muszli) jest łatwa do zaobserwowania i zarejestrowania, a warunki i tryb życia pozwalają na ciągłe monitorowanie ich zachowań w warunkach laboratoryjnych. Nie dostarczą one informacji o tym, co i w jakich ilościach znajduje się w wodzie, ale nagłe zamknięcie muszli jednoznacznie sygnalizuje zmianę parametrów wody. Goleniowska kranówka jest w pełni bezpiecznym produktem

spożywczym, a jej picie nikomu nie zaszkodzi. Poza tym spożywanie wody wodociągowej jest proekologiczne, gdyż pozwala chronić środowisko naturalne – jedna plastikowa butelka rozkłada się 800 lat!

bottom of page