top of page

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.

72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 8-10

tel. 91 418 44 31, fax 91 418 24 54

e-mail: biuro@woz.pl

www.woz.pl

Czysta woda dla Zachodniego Pomorza Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. (WOZ) to jedno z najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw branży wodno-kanalizacyjnej województwa zachodniopomorskiego, czego potwierdzeniem są regularnie podejmowane inwestycje oraz nagrody gospodarcze, takie jak „Diament” miesięcznika „Forbes” czy „Gazela Biznesu”, przyznane firmie w oparciu o badania niezależnych wywiadowni gospodarczych. Firma powstała w 1979 r. na bazie Wojewódzkiego Zakładu Usług Wodnych – jednostki budżetowej Wojewody Szczecińskiego. W 1991 r. zmieniła nazwę na Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych, a w efekcie reformy administracyjnej z dniem 1 stycznia 1999 r. została przejęta przez samorząd województwa zachodniopomorskiego. Od 6 sierpnia 2002 r. funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podległa Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego. WOZ zaopatruje w wodę 27 gmin Pomorza Zachodniego (ok. 33 tys. odbiorców, czyli ponad 130 tys. osób), a z 13 gmin odprowadza ścieki. Struktura firmy obejmuje cztery Oddziały Terenowe: w Goleniowie, Płotach, Lipniku i Chojnie. Eksploatują one sieci wodociągowe o łącznej długości 1,33 mln m i sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 220 tys. m. WOZ posiada ponad 20 tys. przyłączy wodociągowych i blisko 4 tys. przyłączy kanalizacyjnych. Spółce podlega 26 oczyszczalni ścieków oraz 170 stacji wodociągowych. Roczny pobór wody wynosi 5,661 mln m³, a odprowadzanych ścieków 748 tys. m³.

Oczyszczalnie WOZ pracują głównie w oparciu o biologiczno-mechaniczną technologię oczyszczania ścieków (na zasadach osadu czynnego) o przepustowości ponad 2 tys. m³ na dobę. Oczyszczalnia o wysoko zaawansowanym stopniu zautomatyzowania i zinformatyzowania np. w Barzkowicach (gm. Stargard Szcz.) posiada w pełni skomputeryzowany system monitoringu zlewni umożliwiający natychmiastową reakcję na wszelkie awarie. WOZ dysponuje również własnym laboratorium badawczym prowadzącym pełny zakres badań wody i ścieków pod względem fizykochemicznym, co umożliwia stały monitoring właściwej pracy eksploatowanych obiektów, jak również realizację usług zleconych przez podmioty zewnętrzne. To, co wyróżnia Wodociągi Zachodniopomorskie spośród innych firm swojej branży to przede wszystkim ludzie – grono 202 fachowców, spośród których gros to najwyższej rangi specjaliści – inżynierowie budownictwa, energetyki i chemii, w wielu przypadkach związani z firmą od początku jej istnienia, jak również młodzi inżynierowie i menedżerowie wykształceni na uczelniach całej Polski. Połączenie wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji i znajomości najnowszych technologii owocuje nieustannym rozwojem firmy i doskonale zbilansowanymi inwestycjami, co pozwala Spółce na prowadzenie elastycznej polityki handlowo-finansowej wobec Partnerów, w tym samorządów gmin. W 2009 r. podczas jubileuszu 30-lecia WOZ, dziesięciu pracowników Spółki zostało odznaczonych Srebrną Honorową Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego.

bottom of page