top of page

Miejska Energetyka Cieplna Wodociągi i Kanalizacja „EWIX” Sp. z o.o. 
11-220 Górowo Iławeckie, ul. Armii Czerwonej 7
tel. 89 761 11 23, fax 89 761 16 75

1 stycznia 1996 roku powstała spółka komunalna „Gorex”. Przedsiębiorstwo zajmowało się między innymi oczyszczaniem i odśnieżaniem miasta, wywozem nieczystości, dostawą wody, oczyszczaniem ścieków oraz dostawą energii cieplnej. Uchwałą zgromadzenia wspólników w styczniu 2014 roku zmieniono nazwę spółki na Miejska Energetyka Cieplna Wodociągi i Kanalizacja EWIX Sp. z o.o. w Górowie Iławeckim. Ograniczono wówczas także jej działalność do dwóch zakładów.: Zakładu Energetyki Cieplnej (ZEC; sprzedaż ok. 61%) oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (sprzedaż ok. 39%).

 

W 2003 roku została oddana do użytku nowa Ekologiczna Ciepłownia Miejska opalana zrębkami drewna o mocy 3 MW. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące rozbudowy ciepłowni o kolejne 3 MW. Realizacja tej inwestycji planowana jest na 2016 rok. ZEC posiada również dwie kotłownie osiedlowe na gaz ziemny. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi działalność usługowo-produkcyjną w zakresie:

  • poboru, uzdatniania i dostarczania wody;

  • odprowadzania i oczyszczania ścieków;

  • wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych.

 

W 2003 roku oddano do użytku zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną poza miastem. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z funkcją napowietrzania aeratorami. W bieżącym roku spółka planuje ponadto inwestycje w zakresie odsączania osadów. Trwają też prace projektowe dotyczące modernizacji stacji uzdatniania wody. Na realizację zaplanowanych inwestycji przedsiębiorstwo pozyskuje fundusze z Unii Europejskiej, Eko-Funduszu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Spółka dostarcza wodę do ponad 4 tysięcy mieszkańców miasta, która czerpana jest wyłącznie ze studni głębinowych ze zbiorników podziemnych powstałych naturalnie kilkanaście milionów lat temu. Przedsiębiorstwo nieustannie sprawdza właściwe parametry dostarczanej mieszkańcom wody. Wdrożono ponadto monitoring sieci wodociągowej oraz radiowy odczyt wodomierzy. Sukcesywnie wymieniane są także stare awaryjne sieci wodociągowe. 

 

Misją spółki EWIX w Górowie Iławeckim jest nieustanne dbanie o coraz lepszą jakość i niezawodność świadczonych odbiorcom usług. Dlatego dostarczmy wodę o coraz lepszych parametrach jakościowych w sposób zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej. Jesteśmy przekonani, iż za sprawą dużego potencjału kadry kierowniczej oraz wykwalifikowanej załogi jakość naszych usług będzie stale podnoszona i stanie się wyznacznikiem profesjonalizmu.

bottom of page