top of page
gutkowski logo.jpg

Firma GUTKOWSKI
ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno
tel. 65 529 57 60, fax 65 520 57 48
e-mail: firma@gutkowski.com.pl
www.gutkowski.com.pl

gutkowski 1.jpg

Od 20 lat staramy się zrozumieć naturę wody. Naszym celem jest naturalne uzdatnianie wody głównie do celów komunalnych i naturalne oczyszczanie jej ścieków. Najlepszą wodę pitną w Polsce uzyskuje się w zaprojektowanej i wykonanej przez nas technologii uzdatniania w Łodzi. W ramach zamówień publicznych wykonaliśmy już ponad 200 obiektów w całej Polsce. Projekty technologiczne przekazywane do realizacji przez publicznych zamawiających rzadko uwzględniają nowe osiągnięcia dostępnego stanu techniki. Jest dużo do poprawienia w tym zakresie.

gutkowski 4.jpg
gutkowski 3.jpg

Podobnie dużo czasu w działalności poświęcamy pompowniom, starając się najlepiej dostosować pracę pomp do wymagań układów pompowych, aby uzyskiwać najwyższą sprawność wymuszania przepływów. Od kilku lat poznajemy sztukę oczyszczania ścieków, tj. wody po użyciu przez człowieka w różnym celu, których środowisko nie jest w stanie zneutralizować. W oczyszczalniach także korzystamy z mocy natury.

Oprócz wody wykorzystywanej przez ciało człowieka, zajmujemy się także wodą dla duszy ludzkiej. Budujemy baseny i fontanny. Naszą dumą jest zaprojektowana i zbudowana według własnych rozwiązań, jedna z najładniejszych fontann na świecie, a mianowicie multimedialna fontanna we Wrocławiu, przy Hali Stulecia. Podziw budzą także multimedialna fontanna w Rzeszowie i mniejsze fontanny w Łodzi, Toruniu i wielu innych miastach.

bottom of page