top of page

Zakład Komunalny w Halinowie

05-074 Halinów, ul. Józefa Piłsudskiego 77

tel. 22 760 40 15, 22 380 55 95, fax 22 783 69 05

e-mail: biuro@zakladkomunalny.pl
www.zakladkomunalny.pl

Zakład Komunalny w Halinowie rozpoczął swoją działalność w 1993 roku jako samorządowe przedsiębiorstwo budżetowe gminy Halinów, obsługujące zaledwie kilkudziesięciu odbiorców.

 

Obecnie przedmiotem działalności firmy jest wydobywanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków dla 15 tys. mieszkańców. Sieć kanalizacyjną na terenie gminy Halinów wybudowano w systemie „mieszanym”, tj. grawitacyjnym, tłocznym (ciśnieniowym), próżniowo-tłocznym i próżniowym (podciśnieniowym).

 

Zakład realizuje inwestycje, wykonywane na rzecz miasta i gminy Halinów, określone w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”. Systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są ciągle rozbudowywane i modernizowane. Obecnie gmina Halinów przystąpiła do realizacji nowego projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów”.

Na realizację ambitnego przedsięwzięcia władze samorządowe pozyskały 25 428 709,41 zł ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szacowany, całkowity koszt projektu wynosi 49 062 451,10 zł. Przedsiębiorstwo posiada oczyszczalnię ścieków w Długiej Kościelnej oraz stacje uzdatniania wody w Mrowiskach, Wielgolesie Duchnowskim i Okuniewie, a także siedem ujęć wód głębinowych i 14 przepompowni ścieków.


Zakład Komunalny w Halinowie nieustannie się rozwija, wprowadza nowoczesne rozwiązania, w tym: radiowe odczyty zużycia wody, monitoring pracy urządzeń wod.-kan. (tzw. system SCADA),  systemy online biomonitoringu wody i monitoringu sieci wodociągowej oraz system informatyczny do zarządzania siecią wod.-kan. Regulacja ciśnienia wody w sieci oraz badania przepływów nocnych pozwalają ograniczyć straty wody.

 

Ważną częścią aktywności przedsiębiorstwa jest obrazowanie mieszkańcom problemów, związanych z prawidłową eksploatacją kanalizacji i racjonalnym wykorzystywaniem zasobów wodnych, a także zachęcaniem do ekologicznych zachowań. Firma prowadzi intensywną edukację lokalnej społeczności organizując na terenie gminy konkursy ekologiczne, rozdając ulotki o tematyce ochrony środowiska, a także udostępniając własne obiekty do zwiedzania czy organizując lekcje ekologii w szkołach.

Misją zakładu – zgodnie ze statutem – jest świadczenie usług na możliwie najwyższym poziome w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ku zadowoleniu lokalnej społeczności i przy dbałości o środowisko naturalne. Powodzenie w takich działaniach zawsze oznacza zrównoważony rozwój ekonomiczny i ekologiczny zakładu.

bottom of page