top of page
hv logo.jpg

Hydro-Vacuum S.A.

86-303 Grudziądz, ul. Droga Jeziorna 8

tel.: 56 45 07 415, fax: 56 46 25 955

e-mail: hv@hv.pl

www.hydro-vacuum.com.pl

hv 1.jpg

Grupa Hydro-Vacuum stawia do dyspozycji swoich klientów ogromny potencjał intelektualny i duże zdolności produkcyjne. Firma jest w stanie zaspokajać kompleksowe potrzeby klientów w zakresie pomp i układów pompowych w szczególności skierowanych do branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Rocznie linie fabryczne opuszcza około 70 tys. sztuk pomp i urządzeń wchodzących w skład systemów pompowych.

hv2.jpg
hv3.jpg

Hydro-Vacuum S.A. dysponuje w Grudziądzu m.in. własną, nowoczesną odlewnią, zakładem obróbczym wyposażonym w obrabiarki sterowane numerycznie typu CNC, zakładem montażu pomp, stacją prób, działem badawczo-rozwojowym. Taka struktura fabryki pozwala na koncentracje wszystkich procesów począwszy od stworzenia konstrukcji pomp, poprzez wykonanie odlewów, ich obróbkę, a następnie montaż pomp, a także urządzeń elektronicznych współpracujących z pompami oraz kontrolę wyprodukowanych urządzeń pod jednym dachem. Daje to fabryce możliwość pełnego nadzoru nad wytwarzanym produktem.

bottom of page