top of page
1_-_logo_wodociągi.jpg

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7

tel. 32 478 77 77

e-mail: kancelaria@jzwik.com.pl 

www.jzwik.com.pl

Jastrzębie_Zdrój_01.jpg

Wszystkie żywe organizmy zawierają w sobie wodę. Pokrywa ona też 70% powierzchni Ziemi i jest ważnym składnikiem atmosfery. Wiedząc, jak ważnym elementem naszego życia jest woda, jej jakość i bezpieczeństwo dostawy, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. od początku swojej działalności szczególną uwagę kładł na znalezienie dobrego źródła wody i modernizację starej sieci wodociągowej.

 

Skąd płynie woda w naszym kranie?


Woda, która za pomocą sieci wodociągowej dostarczana jest do mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, pochodzi z czeskich zbiorników, zarządzanych przez Severomoravské Vodovody a Kanalizace Ostrava A.S. Zbiorniki Moravka i Ostravica znajdują się w Beskidzie Śląsko-Morawskim na terenie parku krajobrazowego. Na obszarze przyległym do
zbiorników obowiązuje bezwzględny zakaz jakiejkolwiek działalności, która miałaby negatywny wpływ na jakość wody. Teren wokół nich udostępniony jest dla turystyki, jednak bez możliwości uprawiania sportów wodnych oraz organizowania obozowisk. Woda z tych terenów jest niemal krystaliczna, co sprawia, że proces jej uzdatniania jest
śladowy. Woda z ujęcia Moravka kierowana jest do stacji uzdatniania Vysni Lohty, natomiast z ujęcia Šance do stacji Nova Ves. Technologia uzdatniania w tych stacjach oparta jest na jednostopniowej koagulacji, a stosowane do dezynfekcji chemikalia używane są w bardzo małych ilościach, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu wody do odbiorcy.

Krystalicznie czysta woda jest najtańsza w regionie


Najwięksi producenci wód butelkowanych w Polsce wydają miliony złotych rocznie na promocję, zachęcając nas do kupna swoich produktów. Zwiedzeni reklamami często kupujemy drogą wodę w plastikowych butelkach i nie zastanawiamy się przy tym, jak dobra woda płynie z naszych kranów. W Polsce wciąż niestety istnieje przekonanie, że spożywanie „kranówki” jest niebezpieczne dla zdrowia. Tymczasem woda dostarczana przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. cechuje się składem fizyko-chemicznym, spełniającym rygorystyczne normy jakościowe.
Charakteryzuje się doskonałą jakością, zawiera cenne składniki mineralne, jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia, a przy tym bardzo tania. Dzięki współpracy firmy z czeskim dostawcą, jastrzębianie płacą za wodę znacznie
mniej niż mieszkańcy miast, korzystających z innych źródeł. Litr jastrzębskiej wody kosztuje niespełna pół grosza! Nie bez znaczenia jest również fakt, że wybór „kranówki” przyczynia się do zmniejszenia produkcji plastiku, który zaśmieca naszą planetę.

Woda płynąca z jastrzębskich kranów zaliczana jest do wód bardzo miękkich. Daje to wymierne korzyści dla mieszkańców, przedłużając żywotność urządzeń AGD np. pralek czy zmywarek. Dzięki tak miękkiej wodzie, jastrzębianie mogą używać mniejszej ilości detergentów, przez co oszczędzają pieniądze i środowisko.

„Piję wodę prosto z kranu”


W całej Polsce prowadzone są kampanie pt. „Piję wodę prosto z kranu”. Mają one na celu uświadamianie Polakom, jak ważne jest rozsądne korzystanie z ograniczonych zasobów wody pitnej. Jastrzębskie wodociągi bardzo często uczestniczą w plenerowych imprezach, organizowanych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz organizacje promujące
picie wody z kranu. Podczas spotkań z mieszkańcami, serwowana jest darmowa woda, podawana z miętą, cytryną lub sokiem malinowym. W upalne, letnie dni na terenie miasta firma instaluje kurtyny wodne, a także uruchamia zdroje uliczne, aby zapewnić łatwy dostęp do wody.

Jastrzębie_Zdrój_03.jpg
Jastrzębie_Zdrój_02.jpg
Jastrzębie_Zdrój_04.jpg

Nic w przyrodzie nie ginie

 

Dostarczanie wody mieszkańcom miasta to jedynie część misji jastrzębskich wodociągów. Zużyta woda trafia do systemu kanalizacji sanitarnej, a następnie wprost do zakładów ochrony wód. Spółka jest jednak przekonana, że niemal każdy rodzaj odpadu można przetworzyć i użyć ponownie. Aby to udowodnić, część oczyszczonych ścieków
wykorzystywana jest powtórnie jako woda przemysłowa. Z procesu oczyszczania ścieków wytwarzany jest „zielony” prąd, a na bazie uszlachetnionych osadów, wkrótce zostaną produkowane ekologiczne nawozy.


Centrum Edukacji Ekologicznej


Firma jest bezpośrednio zaangażowana w pozytywną edukację ekologiczną, skierowaną głównie do szkół i przedszkoli. Siedziba Centrum Edukacji Ekologicznej mieści się przy Zakładzie Ochrony Wód „Ruptawa” w Jastrzębiu-Zdroju. W specjalnie wyposażonych salach prowadzone są lekcje, podczas których słuchacze otrzymują
informacje na temat m.in. racjonalnego korzystania z zasobów przyrody. Wyświetlana podczas zajęć prezentacja multimedialna wyjaśnia zagadnienia związane z gospodarką wodną oraz ściekową. Omawiany jest również ciąg technologiczny oczyszczania ścieków zachodzący w Zakładzie Ochrony Wód „Ruptawa”.

Dzięki makietom i dioramom, znajdującym się w interaktywnej sali dydaktycznej, odwiedzający mogą się przekonać, jak długa drogę w ekosystemie pokonuje kropla wody. Poruszany jest temat deficytu wody pitnej na świecie, a także omawiane sposoby oszczędzania wody w warunkach domowych. Aby ułatwić najmłodszym zapamiętanie przekazanych informacji, pracownicy stworzyli komiks edukacyjny pt. „Historia z przyrody o obiegu wody”, opowiadający o przygodach dwóch sympatycznych kropelek. Książeczka w zabawny sposób opisuje obieg wody w przyrodzie oraz sposoby jej oczyszczania.

Widząc ogromne zaangażowanie dzieci i młodzieży w zajęcia, postanowiono stworzyć obiekt, który pozwoli poszerzyć ich wiedzę oraz umożliwi rozwój centrum. W 2016 roku oddano do użytku „Rzekę Wiedzy” – ścieżkę edukacyjną, która zabiera odwiedzających w świat roślin, mikroorganizmów, zwierząt i otaczającej energii. Jej obszar podzielono na dwie strefy: pierwsza poświęcona jest żywiołowi wody, natomiast druga – żywiołom ziemi i powietrza. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej.


Na ścieżce edukacyjnej znajduje się kilkanaście stanowisk związanych z wodą, między innymi:
• kiosk multimedialny z filmem o odnawialnych źródłach energii
• plansza ze strefami jezior i roślinnością związaną z klasyfikacją czystości wód
• tablica magnetyczna na której dzieci tworzą zrównoważony zbiornik wodny i dowiadują w jaki sposób zachodzi proces
eutrofizacji
• koło wodne, które wyjaśnia pracę elektrowni wodnej
• oczko wodne, które jest naturalnym zbiornikiem wodnym, zasilanym oczyszczonymi ściekami.

Priorytetem Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług, związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, a także dalsza edukacja ekologiczna, która przynosi pozytywne efekty dla środowiska. Dzięki edukacji najmłodszych, można dotrzeć do pozostałych
mieszkańców miasta, aby przypomnieć im, że przyszłość świata zależy przede wszystkim od tego, jak sami będą o niego dbali.

bottom of page