top of page

Katowickie Wodociągi S.A.

40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 89

tel. 32 788 24 00, fax 32 788 25 03

e-mail: bok@wodociagi.katowice.pl

www.wodociagi.katowice.pl

Katowice_003.jpg

Katowickie Wodociągi S.A. świadczą usługi dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie miasta Katowice. Spółka obsługuje blisko 24 tys. odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Odprowadzone od nich ścieki oczyszczane są w czterech oczyszczalniach mechaniczno-chemiczno-biologicznych: Gigablok, Dąbrówka Mała – Centrum, Panewniki i Podlesie. Ich łączna przepustowość wynosi 110 tys. m³ na dobę. Oczyszczone tam ścieki spełniają wszystkie wymagania Dyrektyw Unijnych.

Z uwagi na układ zlewni rzek, Katowickie Wodociągi S.A. oczyszczają ścieki z Katowic oraz Siemianowic Śląskich, Czeladzi i części miasta Sosnowiec. Na terenie stolicy województwa śląskiego spółka eksploatuje ponad 1000 km sieci wodociągowej i ponad 750 km sieci kanalizacyjnej.

Akredytowane Laboratorium Centralne Katowickich Wodociągów S.A. wykonuje analizy wody i ścieków na potrzeby własne, klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Bada również jakość wód na pływalniach. Dzięki uzyskaniu akredytacji oraz przystąpieniu do International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) wyniki badań akredytowanych, wykonywanych przez Laboratorium Centralne Katowickich Wodociągów S.A. uznawane są w krajach, zrzeszonych w ILAC.

Katowickie Wodociągi S.A. bardzo duży nacisk kładą na dobrą obsługę klientów oraz komunikację. Dbając o komfort klientów budujących domy, oferują tzw. usługę kompleksową. Polega ona na załatwieniu dla klientów wszystkich formalności związanych z budową przyłącza oraz wybudowaniem i podłączeniem infrastruktury.

 

Klientom, którzy mają podpisaną umowę na dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków, Katowickie Wodociągi S.A. oferują dostęp do rozliczeń i możliwość podawania stanu wodomierza oraz składania wniosków za pośrednictwem internetowego Biura Obsługi Klienta. Ponadto jego użytkownicy mogą także sprawdzić status załatwianej sprawy. Wszystkim mieszkańcom miasta spółka umożliwia rejestrację w systemie powiadamiania o awariach za pomocą wiadomości SMS.

Katowice_004.jpg
Katowice_002_edited_edited.jpg
Katowice_007.jpg
Katowice_005.jpg

Spółka przywiązuje też dużą wagę do edukacji mieszkańców regionu w zakresie dbania o środowisko. W tym celu na terenie oczyszczalni Gigablok utworzyła ścieżkę edukacyjną. Celem tego przedsięwzięcia jest poszerzanie wiedzy zwiedzających obiekt, na temat procesu oczyszczania ścieków, obiegu wody w przyrodzie i konieczności ochrony wód.

 

Wspólnie z Urzędem Miasta Katowice spółka prowadzi kampanię promującą picie wody z kranu. Hasłem „Kranówka
katowicka – szluknij sie z kokotka” zachęca mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń, m.in. sięgania po wodę z kranu zamiast po butelkowaną. Takie działania kształtują w społeczeństwie proekologiczne postawy, mające na celu zmniejszenie ilości śmieci i ochronę środowiska.

 

Katowickie Wodociągi S.A. przyczyniają się do poprawy komfortu życia mieszkańców. W okresie letnim na terenie miasta rozstawiają kurtyny wodne, które przynoszą ochłodę podczas upałów. Spółka dostarcza też wodę do wodnych placów zabaw, fontann oraz zdrojów ulicznych i poidełek. Ponadto jest również partnerem wielu imprez sportowych i rozrywkowych, na których serwuje kranówkę katowicką z beczkowozów.

Katowice_006.jpg
bottom of page