top of page
Kcynia_ZGKiM_logo.jpg

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. 
89-240 Kcynia, ul. Nakielska 9
tel. 52 589 37 57, fax 52 589 37 57 w. 201
e-mail: sekretariat@zgkimkcynia.pl
www.zgkimkcynia.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2011 roku. Wcześniej funkcjonował jako zakład budżetowy Gminy Kcynia. Istotą działalności spółki jest podejmowanie szeregu działań mających na celu realizację, określonych przez ustawodawcę, zadań własnych gminy.

 

Podstawowym celem firmy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Kcynia w zakresie takich usług jak:

  • zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

  • zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów z terenu gminy

  • utrzymanie, konserwacja zieleni i zadrzewień na terenie gminy

  • transport specjalistycznym sprzętem oraz zimowe utrzymanie dróg

  • pogrzebowe

  • ogólnobudowlane, służące realizacji zadań własnych Gminy.

ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o. w celu zaopatrzenia ludności w wodę korzysta z trzech stacji uzdatniania wody, które zlokalizowane są w miejscowościach: Kcynia, Smogulecka Wieś i Żurawia. Każda z nich składa się ze studni głębinowych oraz stacji uzdatniania wody.
Ujęcie wody w Kcyni w 2015 roku obchodziło 100-lecie swojego istnienia. Początek istnienia  wodociągów w Kcyni datuje się na 1915 rok, kiedy to oddano do użytkowania wieżę wodną. Obiekt funkcjonuje do dziś jako wieża ciśnień.

 

Miejscowości, do których dociera woda z poszczególnych stacji to:

  • SUW Kcynia: Kcynia, Tupadły, Grocholin (część), Karmelita, Stalówka

  • SUW Smogulecka Wieś: Smogulecka Wieś, Chwaliszewo, Mieczkowo, Laskownica, Ludwikowo, Kowalewko, Piotrowo, Weronika, Kowalewko Folwark, Paulina, Józefkowo, Sipiory, Studzienki

  • SUW Żurawia: Żurawia, Włodzimierzewo, Palmierowo, Głogowiniec.

Woda produkowana na wszystkich ujęciach spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sieć wodociągowa, którą dostarczana jest woda, ma długość 80 km, z czego ok. 26 km znajduje się na terenie miejskim, a ok. 54 km na terenie wiejskim gminy Kcynia.

Woda produkowana na wszystkich ujęciach spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sieć wodociągowa, którą dostarczana jest woda, ma długość 80 km, z czego ok. 26 km znajduje się na terenie miejskim, a ok. 54 km na terenie wiejskim gminy Kcynia.

Do odbierania i oczyszczania ścieków komunalnych spółka wykorzystuje 40 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 12 przepompowni ścieków oraz oczyszczalnię ścieków, która zlokalizowana jest w południowej części Kcyni. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków została oddana do eksploatacji w 2005 roku. Jej praca oparta jest na metodzie osadu czynnego, a dobowa wydajność wynosi 500 m3/dobę. Ścieki oczyszczone, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, odprowadzane są do cieku wodnego Kcynka. W najbliższych latach planowana jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków.

Kcynia_01.jpg
Kcynia_03.jpg

Spółka zajmuje się także realizacją zadań własnych Gminy Kcynia w zakresie zbierania i transportu odpadów, prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej oraz zimowego utrzymania dróg i chodników. Zakład świadczy także szeroki zakres usług transportowych i specjalistycznych, między innymi: w zakresie budowy dróg i chodników, robót remontowo-budowlanych związanych z budownictwem kubaturowym oraz termomodernizacją budynków.


Firma dysponuje doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, co usprawnia prowadzenie działalności w zakresie oferowanych usług.

bottom of page