top of page
kemipol logo.jpg

Kemipol Sp. z o.o.

ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police

tel. +48 91 317 32 20, fax. +48 91 317 31 20

info@kemipol.com.pl

www.kemipol.com.pl

kempol 1.jpg

CZYSTA WODA - CZYSTE ŚRODOWISKO

 

Woda jest jednym z najważniejszych czynników stymulujących powstawanie i utrzymanie życia na ziemi. Jest podstawowym składnikiem każdego żywego organizmu. Czysta woda to życie, to przyjemność miłych chwil nad jeziorem lub rzeką, to radość wakacyjnej beztroski.

 

Woda pitna, przemysłowa i ścieki – to główne zakresy naszej pracy. W każdym z tych aspektów stosowanie chemikaliów jest ważnym elementem procesu czyszczenia i właśnie w tym zakresie jesteśmy ekspertami.

 

Na co dzień pracujemy wspólnie z technologami obiektów wodno-ściekowych, bo tylko współpraca ludzi dążących do tego samego celu daje wyniki.

 

Nasz serwis ma za zadanie przybliżyć Państwu nasze produkty, ich aplikacje oraz ludzi, którzy nad nimi pracują. Wierzę, że to uporządkuje Państwa wiedzę o naszych możliwościach, tak aby wspólnie pracować w interesie Czystej wody dla Polski.

bottom of page