top of page

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

25-701 Kielce, ul. Krakowska 64

tel. 41 365 31 00, fax 41 345 52 20

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

www.wod-kiel.com.pl

Wodociągi Kieleckie, spółka z osiemdziesięcioletnią historią, to nowoczesne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obsługujące 230 tysięcy mieszkańców. W ostatnich latach spółka zmodernizowała oczyszczalnie ścieków, zbudowała Stację Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych, uzyskała certyfikat ISO. Wodociągi Kieleckie utrzymują właściwe parametry dostarczanej wody, czerpanej wyłącznie ze studni głębinowych ze zbiorników podziemnych powstałych nawet 400 mln lat temu. Jej jakość porównywalna jest z wodami stołowymi dostępnymi w sklepach, dzięki czemu zbędne jest uzdatnianie. Wodociągi Kieleckie stale doskonalą procesy produkcyjne i usługowe, aby sprostać wymaganiom ochrony środowiska, rozwijają infrastrukturę techniczną, ciągle podnoszą kwalifikacje pracowników.

bottom of page