top of page
kk logo.jpg

K&K Hydrobud Sp. z o.o.

47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 1

tel. 77 550 66 16, fax 77 543 25 01

e-mail: biuro@kk-hydrobud.eu

www.kk-hydrobud.eu

kk 2.jpg

Firma „K&K HydroBud Sp. z o.o.” ma zaszczyt przedstawić Państwu ofertę, która mamy nadzieję pomoże w nawiązaniu współpracy w zakresie robót związanych z budową oraz modernizacją zbiorników wody pitnej.

 

Woda jest nieodzownym elementem naszej egzystencji, która obecna jest w każdej sferze naszego życia. Z tego powodu zbiorniki, które mają za zadanie przechowanie wody pitnej, narażone są na proces starzenia, czy to poprzez korozję, zapiaszczenie, osady, czy też rozpad ścian.

 

Celem naszych specjalistów jest zachowanie w dobrym stanie na długi czas tychże zbiorników, co w dalszym efekcie umożliwia przechowywanie wody pitnej na potrzeby jakże dla nas ważnych konsumentów. Naszą fachowość udowodniliśmy już w wielu przedsięwzięciach tego typu.

kk3.jpg
kk1.jpg

Czynności zwyczajowo podejmowane podczas prac modernizacyjnych:

 • analiza szkód, plan renowacji, oszacowanie kosztów,

 • zarządzanie projektem / szczegółowy plan modernizacji,

 • wykonanie wewnętrznej powłoki uszczelniającej,

 • całkowita naprawa celem przywrócenia do użytku,

 • zarządzanie jakością.

 

Głównym materiałem używanym przez Nas do modernizacji zbiorników są zaprawy natryskowe „KERASAL”, ale też stosujemy zaprawy naprawcze firmy „MC Bauchemie”, „PAGEL”, „SIKA”, „VANDEX” i „MINOVA EKOCHEM”.

KERASAL – wysokowartościowa i wodoszczelna zaprawa natryskowa powstaje z doboru odpowiednich cementów, wypełniaczy o określonej krzywej przesiewu, jak też dla wykorzystania efektu pucolanowego, dodatkiem nieorganicznego pyłu krzemionkowego (SF). Przez wzgląd na mikrobiologię rezygnuje się z domieszek czy modyfikatorów organicznych.

 

Zakres prac przy modernizacji zbiorników wody pitnej:

 • skucie tynku, okładzin pokrywających ściany oraz nierówności betonu,

 • wykonanie strumieniowo-ściernego czyszczenia (piaskowanie) powierzchni wewnętrznych ścian, do odkrycia „grubych” ziaren betonu,

 • oczyszczenie powierzchni z pyłu za pomocą myjki wysokociśnieniowej,

 • oczyszczenie, zabezpieczenie elementów metalowych przed korozją lub wymiana na nowe ze stali nierdzewnej,

 • wykonanie powłokowego, mikrostrukturalnego doszczelnienia powierzchni wewnętrznych zbiornika za pomocą zaprawy „KERASAL” w etapach:

 1. strop zbiornika pokrywamy zaprawą natryskową „KERASAL MRM C 02”, przy użyciu maszyny natryskowej „PFT” na wzór stalaktytowy, umożliwiający lepsze skraplanie wody,

 2. ściany zbiornika pokrywamy dwuwarstwowo: 1 warstwa materiałem „KERASAL 14A VSM” (wyrównanie powierzchni) oraz wykończone na gładko materiałem „KERASAL ANS 14B”, obydwie warstwy wykonano przy pomocy maszyny natryskowej „KERASAL”,

 3. dno zbiornika pokrywamy zaprawą „KERASAL MRM C 02” oraz zacieramy na gładko przy pomocy zacieraczek elektrycznych.

Prace wykończeniowe – po zakończeniu prac, modernizowane powierzchnie muszą być pielęgnowane wodą przez okres dwóch tygodni, aby umożliwić pełne utwardzenie zaprawy.

bottom of page