top of page

Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. 
57-300 Kłodzko, ul. Piastowska 14B
tel. +74 865 40 10
sekretariat@wodociagi.klodzko.pl
www.wodociagi.klodzko.pl

Skąd się bierze woda w kranie? Może ze ściany? A może z troski o lepsze życie nasze i następnych pokoleń mieszkańców miasta Kłodzka.
„Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o.o. powstała w 2002 roku w wyniku przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w spółkę z całościowym udziałem Gminy Miejskiej Kłodzka. Historia przedsiębiorstwa sięga drugiej połowy XIX wieku. W latach 1883-1886 powstało pierwsze ujęcie – dwie studnie w systemie lewarowym, oraz pompownia główna. Na początku zasilanie miasta odbywało się pompami z napędem parowym, dopiero w 1922 roku zastąpiono je pompami elektrycznymi. W następnych dziesięcioleciach wraz z rozwojem miasta powstawały kolejne studnie. Obecnie jest ich 19, w tym 6 pracujących w systemie lewarowym.

Szacunek dla historii miasta Kłodzka

To właśnie studnie lewarowe świetnie oddają filozofię funkcjonowania „Wodociągów Kłodzkich”, której nadrzędną ideą było dostosowanie techniki komunalnej do zabytkowego miasta. Powstałe pod koniec XIX wieku studnie pracują do dzisiaj. Dzięki temu, że wykorzystują one siły grawitacyjne a nie energię elektryczną, woda z nich jest o wiele tańsza niż ta z tradycyjnych ujęć głębinowych. Ich wymurowana konstrukcja nie uległa przez lata żadnym uszkodzeniom i stanowi przykład świetnej inżynierskiej roboty. Z podobną troską odnosimy się do zabytkowej sieci kanalizacyjnej związanej z Twierdzą Kłodzką.
 

Czerpanie z wiedzy innych
Wodociągi to nie tylko historia. Uruchomiona w 1999 roku Stacja Uzdatniania Wody, oparta została na nowatorskich wówczas w Polsce filtrach pośpiesznych szwedzkiej technologii Dynasand. To kolejna cecha charakteryzująca naszą firmę. Poszukujemy innowacji w innych krajach, podglądamy wdrożone i sprawdzone technologie, które adaptujemy permanentnie. To dzięki takim poszukiwaniom w 2004 roku nawiązano współpracę z firmą wyspecjalizowaną w systemach sterowania i automatyki dla wodociągów w Czechach. „Wodociągi Kłodzkie” były pierwszym polskim przedsiębiorstwem, które zainstalowało ten system na swoich obiektach, co zaowocowało wieloletnią współpracą i upowszechnieniem monitoringu w innych wodociągach.

Innowacyjność
Wodociągi nie boją się ryzyka inwestycji w nowatorskie technologie. W roku 2010 na oczyszczalni ścieków w Kłodzku uruchomiliśmy hybrydową słoneczną suszarnię osadów ściekowych. Mało znany wówczas system zagospodarowania osadów znajduje dzisiaj wielu zwolenników a także niejednokrotnie okazuje się jedyną metodą na zmniejszenie produkcji odpadów szkodliwych dla środowiska a przetworzonych w paliwo alternatywne. Chroniąc środowisko, służymy ludziom.
 

Współpraca z najlepszymi
Wieloletnia współpraca z Politechniką Wrocławską, Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” czy Szwedzką Izbą Wodociągową – przyniosła dobre efekty. Taka praktyka pozwala „Wodociągom Kłodzkim” funkcjonować w aglomeracji miejskiej. Brak przemysłu, duże różnice wysokości sieci wodno-kanalizacyjnej, wymuszające wielokrotne pompowanie wody i budowę przepompowni ścieków, czy zagrożenie powodziami – wymagają ciągłych inwestycji i poszukiwania rozwiązań optymalizacji kosztów eksploatacji. Wiedzą i doświadczeniem „Wodociągi Kłodzkie” dzielą się z przyszłymi kadrami inżynierów środowiska poprzez organizację studenckich obozów naukowych oraz praktyk wakacyjnych dla regionalnych uczelni technicznych i ekonomicznych.

bottom of page