Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.

32-500 Chrzanów, ul. Jagiellońska 8
centrala: 32 624 13 60, sekretariat: 32 623 32 32 
poczta@wodociagi.chrzanowskie.pl

www.wodociagi.chrzanowskie.pl

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem dostarczającym wodę mieszkańcom trzech gmin: Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. O jakość naszego „produktu” dbamy od samego początku, kontrolując ją na każdym etapie: od momentu poboru aż po proces uzdatniania i dostarczenia wody. Za naszym pośrednictwem do trzech gmin trafia blisko 4,5 mln m3 wody rocznie! Z naszych usług korzysta łącznie aż 100 tys. mieszkańców w ponad 21 tysiącach gospodarstw domowych. Zajmujemy się również odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Poza tym każdego dnia sprawujemy nadzór nad 1 173,3 km sieci wodociągowej i 541,8 km sieci kanalizacyjnej.

Oprócz tego na majątek Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. składa się: 7 ujęć wody, 5 stacji uzdatniania wody, 4 oczyszczalnie ścieków, 31 pompowni ścieków, 14 pompowni wody, 17 zbiorników wodociągowych, 12 studni głębinowych, a także zaplecze techniczne składające się z warsztatów: remontowego, elektrycznego, mechanicznego, sprzętowego, samochodowego oraz laboratorium.