top of page
Jastrowie_logo.jpg

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 29

tel./fax 67 266 28 09

e-mail: sekretariat@zeciuk.pl

www.zeciuk.pl

Jastrowie_01.jpg

17 grudnia 1997 roku przekształcono budżetowy Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji, w Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Firma jest własnością Gminy Jastrowie.

ZECiUK realizuje zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Dysponuje dziesięcioma ujęciami wody podziemnej, siedmioma przepompowniami, trzema oczyszczalniami ścieków, tłocznią ścieków oraz 70 km sieci wodociągowej i ponad 35 km sieci kanalizacji sanitarnej. Spółka zajmuje się budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także realizacją prac dotyczących budowy i konserwacji przyłączy wod.-kan. oraz wywozu nieczystości płynnych i stałych. Zakład dysponuje urządzeniem ciśnieniowym typu DIBO, dzięki czemu jest w pełni niezależny w zakresie czyszczenia przewodów kanalizacyjnych.

Jastrowie_09.jpg
Jastrowie_07.jpg

Od kilku lat firma wdraża projekt zdalnego odczytu wskazań liczydła za pomocą sieci GSM. System ten ułatwia także bieżącą kontrolę i przyspiesza reakcję w przypadku wycieków wody, co pozwala znacznie ograniczyć jej straty.


Zakład nieustannie zachęca do picia „kranówki”, równie smacznej i znacznie tańszej od wody butelkowanej. Uczestniczy w szeregu imprez, podczas których proponuje i serwuje mieszkańcom wodę przygotowaną np. z owocami, ogórkami, ziołami, a nawet chili. W Szkole Podstawowej w Sypniewie spółka zainstalowała pierwsze w gminie poidełko, które spotkało się z wielką aprobatą uczniów i nauczycieli. Od 2018 roku na placu Jana Pawła II w Jastrowiu można schłodzić się naturalnie zimną wodą z ujęć ZECiUK. Zainstalowana kurtyna wodna chłodzi przyjemnie mieszkańców w upalne dni.


Spółka pełni również funkcję podwykonawcy Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i zajmuje się zbieraniem odpadów z terenu całej gminy oraz świadczy usługi pogrzebowe.

Jastrowie_12.jpg
Jastrowie_04 copy.jpg
bottom of page