top of page
propozycja-2.jpg

Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD”
w Lidzbarku Warmińskim

11-100 Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska 10 D

tel. 89 764 20 26

e-mail: biuro@ekowod-lidzbark.pl

www.ekowod-lidzbark.pl

Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim został utworzony przez Związek Gmin „EKOWOD” w 1997 roku, na podstawie uchwał następujących Rad Gmin: Lidzbark Warmiński, Górowo Iławeckie, Kolno oraz Lubomino. Na terenie tych gmin zakład dostarcza wodę mieszkańcom oraz odbiera i oczyszcza
ścieki komunalne.

Firma dysponuje 27 stacjami uzdatniania wody, 12 oczyszczalniami ścieków, 53 studniami głębinowymi, przepompowniami wody i ścieków oraz sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Roczna produkcja wody w zakładzie kształtuje się na poziomie ok. 600-630 tys. m3, a ilość odprowadzonych ścieków to ok. 150 tys. m3.

Produkowana przez „EKOWOD“ woda spełnia wszelkie wymagania dla wody pitnej, a jej jakość jest stale monitorowana przez akredytowane laboratoria oraz powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Większość stacji uzdatniania wody to obiekty dwustopniowe, a procesy technologiczne (odżelazianie i odmanganianie) opierają się jedynie na metodzie filtracji przy zastosowaniu złóż żwirowych. Uzyskana w ten sposób woda charakteryzuje się średnią twardością oraz bardzo dobrą jakością.

Większość oczyszczalni jest obiektami biologiczno-mechanicznymi, w których oczyszczanie ścieków opiera się na metodzie osadu czynnego. W dyspozycji zakładu są również oczyszczalnie typu SBR oraz Biocler. Jakość odprowadzanych przez „EKOWOD“ ścieków odpowiada wszelkim normom wymaganym przez polskie prawo. Mimo, iż zakład nie jest odpowiedzialny za inwestycje wodno-kanalizacyjne na terenach obsługiwanych gmin, każdego roku inwestuje w sprzęty niezbędne do sprawnego administrowania powierzoną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. W 2016 roku zakupiono nowy pojazd pogotowia technicznego oraz urządzenie wysokociśnieniowe, co pozwoliło na stworzenie w następnym roku większej liczby ekip remontowo-naprawczych oraz zwiększenie zatrudnienia. W 2017 roku zakład przeniósł też swoją wieloletnią siedzibę z Bartoszyc do Lidzbarka Warmińskiego. Lokalizacja ta jest bardziej dogodna dla mieszkańców obsługiwanych gmin, ponieważ ułatwia odbiorcom bezpośredni kontakt z zakładem. Powstała
również strona internetowa, pozwalająca zainteresowanym czerpać informacje na temat działalności zakładu, aktualnych cen oraz wydarzeń. 

Priorytetem Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim jest stałe podwyższanie jakości usług, zarówno związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, jak i odprowadzaniem ścieków. Pracownicy dokładają wszelkich starań aby racjonalna działalność zakładu miała odzwierciedlenie w konkurencyjnych cenach
oferowanych odbiorcom.

20180125_112043.jpg
20180125_111927.jpg
20180125_112212.jpg
20180125_112649.jpg
bottom of page