top of page
ZGKiM_logo_final copy.jpg

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o. 

89-310 Łobżenica, ul. Wyrzyska 27a
tel. 67 286 00 17
e-mailzgkimsek@op.pl

www.zgkim.lobzenica.pl

Łobżenica_02.jpg

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy powołano do życia 1 lipca 1991 roku, a 1 stycznia 2011 roku przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się: uzdatnianiem i dostarczaniem wody pitnej, odbiorem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, utrzymaniem sieci oraz budową sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Dbamy również o odbiór i transport odpadów komunalnych, a także utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy Łobżenica. Utrzymujemy drogi gminne, zarządzamy nieruchomościami gminnymi oraz świadczymy usługi stolarskie, transportowe i budowlane.

Krótki rys historyczny
Decyzja o budowie wodociągów oraz wieży ciśnień zapadła w lutym 1909 roku. Aby zlokalizować warstwy wodonośne, dokonano dwóch próbnych odwiertów o głębokości 41,3 oraz 37,15 m, a następnie przeprowadzono badania higieniczne pozyskanej wody pod względem jej użyteczności do celów konsumpcyjnych.
Prace projektowe oraz roboty budowalne wodociągu i wieży ciśnień przeprowadziła, na zlecenie łobżenickiego magistratu, niemiecka firma Carla Franckego z Bremy. Zgodnie z projektem, wieża ciśnień miała wysokość 35,84 m i posiadała stalowy zbiornik na wodę pitną o pojemności 100 m3. Ze względu na dużą ilość związków żelaza w wodzie pobieranej ze studni głębinowych, zainstalowano u podstawy wieży ciśnień odżelaziacz, który pracował w systemie Halvor Breda. Wybudowana sieć wodociągowa składała się z rur żeliwnych połączonych mufami i uszczelnionych białym sznurem i ołowiem. Przekrój rur mieścił się w przedziale od 80 do 150 mm. Taki system pobierania, uzdatniania i dostarczania wody funkcjonował aż do 1974 roku.

Łobżenica_06.jpg
Łobżenica_05.jpg

Czasy współczesne
Obecnie na terenie gminy Łobżenica pracują cztery, zasilane przez sześć studni głębinowych, stacje uzdatniania wody. Znajdują się one: w Łobżenicy, Dźwiersznie Wielkim, Wiktorówku oraz Dębnie. W 2011 roku SUW Łobżenica oraz Dźwierszno Wielkie przeszły pełną modernizację i od tego czasu są w pełni zautomatyzowane. Hydrofornie te, wraz z hydrofornią w Wiktorówku, pracują na dwustopniowym systemie pompowania. Stacja uzdatniania wody w Dębnie dopiero czeka na gruntowną modernizację.


Posiadamy blisko 188 km sieci wodociągowej, która zapewnia 90% mieszkańcom gminy dostęp do wody pitnej. W 2019 roku rozpoczęliśmy z Gminą Łobżenica modernizację oczyszczalni ścieków w Liszkowie. Wartość inwestycji, wraz z rozbudową i przebudową krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ponad 14 mln złotych. Po zakończonych pracach znacznie polepszymy efekt ekologiczny oraz będziemy mogli przystąpić do rozbudowy sieci kanalizacyjnej na całym terenie gminy Łobżenica. Aktualnie posiadamy 48 km sieci kanalizacji sanitarnej, która swym zasięgiem obejmuje 66% mieszkańców naszej gminy. Jak widać, czeka nas wiele pracy i wyzwań w tym aspekcie.  
Gospodarka mieszkaniowa to także ważny trzon naszej działalności. Zarządzamy 38 budynkami, w skład których wchodzi 140 lokali. Nieruchomości te w większości zostały wybudowane w XIX wieku oraz w okresie międzywojennym. Dlatego, ze względu na swój wiek, są one mocno wyeksploatowane i zostały objęte nadzorem konserwatorskim, w konsekwencji czego prace renowacyjne są bardzo czasochłonne i wymagają dużych nakładów finansowych.

Łobżenica_03.jpg
Łobżenica_01.jpg

Od 2017 roku zajmujemy się kompleksowym utrzymaniem czystości, zieleni i dróg na terenie gminy Łobżenica. Zaowocowało to zwiększeniem estetyki miasta i wsi, znaczną poprawą jakości dróg gruntowych, utworzeniem nowych miejsc pracy oraz zakupem specjalistycznego sprzętu: zamiatarki ulicznej, równiarki drogowej, walca drogowego, kosiarek bijakowych oraz narzędzi do usuwania przydrożnych zakrzaczeń. Przy współpracy z Urzędem Miejskim Gminy Łobżenica możemy wiele elementów lokalnego krajobrazu poprawić i zwiększyć tym samym komfort życia mieszkańców.


Mamy nadzieję, że w ciągu kolejnych lat, rozwój naszego przedsiębiorstwa będzie równie dynamiczny i w dalszym ciągu będziemy aktywnie przyczyniać się do rozwoju naszego lokalnego terenu.

bottom of page