top of page
Nowa_Wieś_Wielka_herb.jpg

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2

tel. 52 320 68 68, fax 52 320 68 50

e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl

www.nowawieswielka.pl

Nowa_Wieś_Wielka_03.jpg
Nowa_Wieś_Wielka_01.jpg

Gmina Nowa Wieś Wielka leży w niezwykle ciekawym miejscu, w którym kiedyś wody płynące Notecią wpadały do Wisły. Po dokonaniu olbrzymich inwestycji hydrologicznych, zmieniono bieg Noteci, wybudowano Kanał Bydgoski i w ten sposób uzyskano połączenie dwóch dorzeczy – Wisły i Odry. Umożliwiało to prowadzenie działalności gospodarczej, handlu, wymiany kulturalnej itd. na znacznie większym i bardziej zróżnicowanym terenie. Konsekwencją tego przedsięwzięcia są również kanały znajdujące się w starorzeczu Noteci i wyznaczające jej nowe, aktualne koryto, zlewnie tych cieków wodnych oraz budowle hydrologiczne posadowione w ich ciągach. Należy tu wymienić śluzy, przepusty, mosty itp., które na trwałe wpisały się w krajobraz tych terenów.

Kolejnym, niezwykle ważnym, elementem „krajobrazu” wodnego gminy Nowa Wieś Wielka jest Jezioro Jezuickie. W zamierzchłej przeszłości prawie cały teren gminy zajmowało duże jezioro, a jego pozostałością jest właśnie dzisiejszy akwen. Jest to największe naturalne jezioro znajdujące się w powiecie bydgoskim, a więc w pobliżu miasta o metropolitalnej wielkości (powierzchniowo większy jest Zalew Koronowski, ale ten akwen jest sztuczny i powstał w wyniku spiętrzenia wód Brdy w okolicach Koronowa). Choć nie można mówić o doniosłości gospodarczej tego zbiornika wodnego, to nie do oszacowania jest jego wartość rekreacyjno-wypoczynkowa.

Z samego jeziora, plaż, przylegającej do niego Puszczy Bydgoskiej i przeszło tysiąca ogrodów działkowych, korzysta wiele osób zamieszkałych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka oraz tłumy turystów.

Nowa_Wieś_Wielka_04.jpg
Nowa_Wieś_Wielka_02.jpg

Gmina realizuje szeroki program ukierunkowany na dbałość o środowisko, prowadząc nowoczesną politykę wodno-kanalizacyjną. Prawie cały teren gminy jest zwodociągowany. Kolejne siedziska mają możliwość podłączania się do wodociągu, funkcjonującego w całości w oparciu o wodę, która cyrkuluje i ma zapewnioną odpowiednią jakość. Dostarczana jest z trzech stacji uzdatniania wody, a każda z nich ma dwa ujęcia głębinowe. Takie rozwiązanie zapewnia stały dopływ świeżej wody i ograniczenie do minimum niebezpieczeństwa wystąpienia awarii, pozbawiającej mieszkańców jej dostaw.

W gminie Nowa Wieś Wielka przeprowadzana jest kompleksowa modernizacja systemu kanalizacyjnego. W 2017 roku wybudowano nowoczesną oczyszczalnię w Brzozie, która zastąpiła dwie przestarzałe, funkcjonujące dotychczas. Dzięki temu, proces oczyszczania ścieków spełnia wszystkie obowiązujące normy. Obecnie realizowana jest inwestycja w postaci budowy kolektorów tłoczno-grawitacyjnych, które połączą największe miejscowości. Finalnie zapewnią odbiór ścieków praktycznie z terenu całej gminy Nowa Wieś Wielka oraz fragmentu gminy sąsiedniej.

bottom of page