top of page
Więcbork_logo_copy.jpg

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.

89-410 Więcbork, ul. Pocztowa 2

tel. 52 389 70 10, fax 52 389 71 78

e-mail: zgkwiecbork@op.pl

www.zgkwiecbork.pl

Więcbork_01.jpg

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku prowadzi działalność od 11 czerwca 1996 roku, zatrudnia 50 wykwalifikowanych pracowników, posiadających właściwą wiedzę techniczną, fachowość, doświadczenie i niezbędne uprawnienia. Firma posiada odpowiednie zaplecze techniczne, wyposażone w niezbędne maszyny, pojazdy i urządzenia do utrzymania całej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Więcbork.

Nowoczesna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, o zdolności oczyszczenia 2000 m³/dobę, zlokalizowana jest w miejscowości Runowo Młyn. Spółka dysponuje pięcioma ujęciami wody wraz ze stacjami uzdatniania: w Więcborku, Sypniewie, Runowie Krajeńskim, Wituni oraz w Pęperzynie, na których zlokalizowanych jest 13 studni głębinowych. Produkują one 1500 m³ wody na dobę. Dwie stacje uzdatniania wody zostały zmodernizowane: w Więcborku (2011 rok) i Sypniewie (2018 rok). Dzięki temu, obie pracują w systemie dwustopniowego uzdatniania wody, a cała technologia w układzie automatycznym z monitoringiem i wizualizacją.
W bieżącym roku przebudowywana jest stacja uzdatniania wody w Runowie Krajeńskim. Ponadto, w stacji uzdatniania wody w Wituni wymieniono w 2018 roku dwa odżelaziacze wraz ze złożem filtracyjnym, a w Pęperzynie planowana jest wymiana złoża filtracyjnego oraz remont budynku stacji. Zakład dysponuje 215 km sieci wodociągowej rozdzielczej, dostarczającej wodę do firm, instytucji i budynków mieszkalnych oraz siecią kanalizacyjną o długości 57,3 km. Eksploatowanych jest również 27 przepompowni sieciowych i 45 przydomowych.

Więcbork_02.jpg
Więcbork_03.jpg

Zakład posiada również kotłownię osiedlową o mocy 2,44 MW. Od 15 lat służy ona mieszkańcom Więcborka, położonego w pobliżu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Modernizację kotłowni przeprowadzono w 2003 roku i jest teraz opalana biomasą i średnim olejem opałowym. W wyniku unowocześnienia zmniejszono diametralnie emisję szkodliwych substancji do atmosfery, a wytwarzana energia jest energią odnawialną. Spółka zajmuje się również zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi, administrowaniem cmentarza, odbiorem odpadów komunalnych i nieczystości płynnych oraz prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


Służba mieszkańcom to priorytet dla spółki. Dlatego wszystkie jej działania prowadzone są z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością przez całą dobę.

bottom of page