top of page
Strzelce_logo.jpg

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Gorzowska 15 

tel. 95 763 10 80

e-mail: pgk_strzelce@wp.pl

www.pgk-strzelce.pl

Strzelce_Kraj_02.jpg

Pierwsze informacje o utworzeniu w Strzelcach Krajeńskich Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pochodzą z listopada 1945 roku. W 1959 roku powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które prowadziło działalność w zakresie wodociągów i kanalizacji, oczyszczania miasta, targowiska, łaźni miejskiej, administracji domów mieszkalnych i hotelu miejskiego. Po wielu latach zmian nazwy i zakresu działalności, obecne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zajmuje się dostawą wody, odbiorem ścieków, wywozem nieczystości płynnych, oczyszczaniem miasta, zielenią miejską, zarządzaniem cmentarzy komunalnych, targowiskiem miejskim oraz ośrodkiem

wczasowo-turystycznym w miejscowości Długie.

Strzelce_Kraj_01.jpg
Strzelce_Kraj_03.jpg

Do 2007 roku przedsiębiorstwo zajmowało się dostawą wody do 10 miejscowości gminy, następnie przejęto pozostałe 11 ujęć wody. Ponieważ pozyskane punkty w większości nie nadawały się do dalszej eksploatacji, natychmiast rozpoczęto ich modernizację. Natomiast ujęcia, które miały przekroczone parametry fizykochemiczne (azotanów, amoniaku) i mikrobiologiczne (bakterii coli) systematycznie były wyłączane z eksploatacji. W trakcie modernizacji przedsiębiorstwo zastosowało nowoczesne i zautomatyzowane procesy w technologii uzdatniania wody oraz regeneracji złóż. W latach 2007-2017 wybudowano 12 km sieci przesyłowych, które pozwoliły wyłączyć z eksploatacji zagrożone ujęcia, oraz zmodernizowano osiem stacji uzdatniania wody. W miejscowości Wilanów wybudowano od podstaw nową stację uzdatniania wody wraz z ujęciem wody. Oprócz nowoczesnych rozwiązań w technologii uzdatniania wody, na ujęciach wody zastosowano jej sterylizatory, które wyeliminowały zagrożenia bakteriologiczne. Każde zmodernizowane ujęcie spełnia najwyższe standardy jakościowe, dostarczając wodę pod odpowiednim ciśnieniem i o najwyższej jakości. Mając na uwadze stałą, nieprzerwaną dostawę wody odbiorcom gminy, rozpoczęto procedurę pozyskania nowego ujęcia wody w miejscowościach Licheń oraz Danków.
 

W latach 2004-2005 wybudowano 14 km tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączono do oczyszczalni pięć miejscowości. Następnie w latach 2014-2016 zlikwidowano dwie lokalne oczyszczalnie, a po wybudowaniu sieci kanalizacji tłocznej przyłączono dodatkowe miejscowości do oczyszczalni. Jednym z najbardziej pilnych zadań, czekających na realizację, jest modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków. Opracowano już dokumentację projektową, a obecnie na realizację inwestycji spółka wraz z Gminą stara się o pozyskanie środków zewnętrznych.

W 2018 roku rozpoczęto modernizację poletek osadowych polegającą na budowie wiaty stalowej, instalacji odwadniającej oraz zbiornika bezodpływowego. Inwestycja realizowana jest w celu poprawy stanu poletek osadowych oraz stanu odwodnienia osadów ściekowych. Na to przedsięwzięcie spółka otrzymała dofinansowanie oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dostarcza wodę dla ok. 16 500 mieszkańców gminy Strzelce Krajeńskie z 16 ujęć wody poprzez ok. 130 km sieci wodociągowej. Zajmuje się także sprzątaniem ulic i chodników wraz z zimowym utrzymaniem dróg o powierzchni ok. 17 ha oraz utrzymaniem ok. 27 ha zieleni miejskiej.

bottom of page