top of page
logo mpwik_. rbg.jpg

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

34-300 Żywiec, ul. Bracka 66

tel. 33 860 63 00

e-mail: biuro@mpwik-zywiec.pl 

www.mpwik-zywiec.pl

Żywiec_02.jpg

Historia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu rozpoczęła się 1 stycznia 1965 roku i powiązana była ściśle z budową zbiornika wodnego na rzece Sole w Tresnej, znanego pod nazwą Jezioro Żywieckie.
To właśnie ta inwestycja spowodowała, że na dużą skalę prowadzone były wówczas prace związane z budową oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a oczyszczanie
ścieków z Żywca było warunkiem koniecznym rozpoczęcia napełniania zbiornika.

 

Przedsiębiorstwo w obecnej formie organizacyjno-prawnej istnieje od 1 stycznia 1992 roku. Jedynym udziałowcem firmy jest Gmina Żywiec. W 2015 roku przedsiębiorstwo obchodziło jubileusz 50-lecia istnienia.

Aktualnie MPWiK Sp. z o.o. prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miasta Żywca oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radziechowach-Wieprzu. Ponadto prowadzi hurtową sprzedaż wody do czterech sąsiednich
gmin. Firma eksploatuje stację uzdatniania wody oraz sieć wodociągową na terenie miasta o długości ok. 220 km, zaopatrując w wodę ponad 10 tys. odbiorców. W zakresie odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo ma status spółki operatorskiej, realizującej zbiorowe odprowadzanie ścieków w siedmiu gminach, znajdujących się w zlewni oczyszczalni ścieków. MPWiK Sp. z o.o. eksploatuje przy tym ponad 880 km sieci kanalizacyjnej oraz ok. 160 przepompowni ścieków, odbierając ścieki od ponad 20 tys. klientów, a także dodatkowo hurtowo odbiera ścieki z jednej gminy. W latach 60. ubiegłego wieku oczyszczalnia ścieków charakteryzowała się przepustowością 11 tys. m³ na dobę, a obecnie, po kilku rozbudowach i modernizacjach, posiada przepustowość 42 tys. m³ na dobę.

Żywiec_01.jpg
Żywiec_03.jpg

W latach 2012-2013, dostosowując przedsiębiorstwo do zmieniających się wymogów dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni, powstała suszarnia osadów ściekowych. Suszarnia może przyjąć zarówno odwodnione osady z oczyszczalni ścieków w Żywcu, jak i te dowożone z innych oczyszczalni w ilości około 14,5 tys. ton na rok. W efekcie procesu jaki zachodzi w suszarni zostaje wytworzony produkt bezpieczny dla środowiska i stanowiący materiał energetyczny o parametrach kaloryczności zbliżonych do węgla brunatnego, który może być wykorzystywany np. w cementowniach.

Kolejna ważna inwestycja to wdrożony w 2015 roku, system zarządzania infrastrukturą techniczną (SZIT), którego głównym elementem jest system informacji geograficznej GIS, gromadzący informacje o infrastrukturze wodociągowej
i kanalizacyjnej, eksploatowanej przez przedsiębiorstwo. SZIT stanowi wspólną platformę dla innych systemów informatycznych, mających zastosowanie w przedsiębiorstwie. W 2019 roku wdrożono system interpretujący dodatkowo monitoring sieci wod.-kan., monitoring warunków pogodowych, modele numeryczne sieci wod.-kan. oraz panele dyspozytorskie tych sieci. W efekcie powstało narzędzie wspomagające zarządzanie całą infrastrukturą.

bottom of page