top of page

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

86-010 Koronowo, Al. Wolności 4

tel. 52 382 22 95, 52 382 22 16, fax 52 382 25 62

e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl

woda@zgkim.koronowo.pl

Oczyszczalnia ścieków – telefon alarmowy 52 382 23 86

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie w obecnej formie, czyli jako zakład budżetowy gminy Koronowo, istnieje od marca 1990 roku. Początki działalności w branży sięgają jednak okresu II wojny światowej. Działalność komunalną na terenie miasta zapoczątkował już Zakon Cystersów w okresie średniowiecza. W okresie 1918–1939 działalność komunalna kontynuowana była przez budowę studni publicznej, elektrowni wodnej, rzeźni, łaźni miejskiej, budowę domów komunalnych, prowadzenie szpitala miejskiego.

Rozwój działalności komunalnej na terenie Koronowa intensywnie nastąpił pod koniec lat 50. XX wieku. Wówczas to, w marcu 1961 roku, powołano Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, które stopniowo przejmowało obowiązki komunalne z zakresu drogownictwa i zaopatrzenia społeczeństwa w wodę. W roku 1990 zaczęto realizację budowy oczyszczalni ścieków w Koronowie. Dziś działalność komunalną na terenie miasta i gminy Koronowo prowadzi nasz Zakład. 

 

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:

  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; sprzedajemy rocznie ponad 1 mln m³  wody, pozyskiwanej z 23 ujęć głębinowych i SUW. Neutralizujemy we własnej oczyszczalni ponad 600 tys. m³ ścieków, doprowadzanych siecią kanalizacyjną i dowożonych beczkowozami. Produkowana przez nas woda spełnia wszelkie wymagania dla wody pitnej. Proces jej uzdatniania odbywa się bez chemicznego wspomagania, co wpływa na bardzo dobre walory smakowe;

  • wykonywania przyłączy wodno-kanalizacyjnych i budowy sieci wodociągowych;

  • budowy, remontów i bieżącego utrzymania dróg, chodników, mostów;

  • wywozu nieczystości stałych i płynnych;

  • eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej;

  • utrzymywania czystości na terenach gminnych;

  • administrowania gminnymi lokalami komunalnymi oraz nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych;

  • eksploatacji, zarządzania, remontów mieszkań komunalnych;

  • dowozu dzieci do szkół w całej gminie.

Jako zakład budżetowy nie korzystamy z żadnych dotacji samorządowych, a wszelkie środki na działalność komunalną sami wypracowujemy świadcząc odpłatne usługi na rzecz społeczności gminnej. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów. Naszym atutem jest długoletnie doświadczenie w branży, a usługi wykonujemy szybko, fachowo i po konkurencyjnych cenach. 

bottom of page