top of page
Koźmin_logo.jpg

Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
63-720 Koźmin Wielkopolski, ul. Floriańska 21
tel/fax 62 721 67 51 
e-mail: wodkan.kozmin@wp.pl
www.kuk.kozmin.pl

Koźmin_foto_03.jpg

W 1997 roku na bazie zakładu budżetowego Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, powstały dzisiejsze Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. Firma zatrudnia 28 pracowników w: biurze spółki, zakładzie sieci wodno-kanalizacyjnych i ujęć oraz oczyszczalni ścieków. Zajmuje się eksploatacją sieci wodociągowych oraz kanalizacji ogólnospławnej, z której ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków.

 

Oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 2002 roku. Jej przepustowość wynosi 2050 m³/dobę. Oczyszcza ścieki ogólnospławne oraz dowożone z terenu gminy, utrzymując parametry ścieków oczyszczonych znacznie niższe od zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Koźmin_foto_01.jpg
Koźmin_foto_02.jpg

Produkcja wody dla gminy Koźmin Wielkopolski odbywa się w trzech stacjach uzdatniania wody. Największe z ujęć znajduje się w Koźminie Wielkopolskim i odpowiada za zasilanie w wodę ok. 90% mieszkańców gminy. Wyposażone jest w trzy studnie głębinowe o głębokościach sięgających 300 m. Woda ujmowana jest z utworów trzeciorzędowych – jury. Ujęcia w Borzęciczkach i Wałkowie zasilają pozostałą część gminy. Woda produkowana przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi. Po procesie uzdatniania spełnia wymagania sanitarne i higieniczne, co potwierdzają systematycznie prowadzone badania, zarówno zlecane przez spółkę, jak i wykonywane przez organy kontrolne.

 

Poza podstawową działalnością w zakresie dostawy wody oraz odbioru ścieków, spółka zajmuje się również budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, prowadzi inwestycje własne oraz w imieniu Gminy Koźmin

Wielkopolski.

bottom of page