top of page

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

47-300 Krapkowice, ul. B. Czecha 1

tel. 77 466 16 87, 77 407 82 70, fax 77 407 82 77

e-mail: wik_poczta@krapkowice.pl

www.wik.krapkowice.pl

Budowa wodociągów w Krapkowicach we współczesnej formie datuje się na lata 1915-1917. Wieża ciśnień, murowana z cegły, wybudowana w tym czasie, pełniła funkcję zbiornika początkowego, a sieć wodociągowa służyła do dostarczania wody lewobrzeżnej części miasta. Wydajność wodociągu wynosiła ok. 1500 m³/d i zabezpieczała potrzeby miasta do lat sześćdziesiątych. Przyłączenie dzielnicy Otmęt oraz rozwój przemysłu w tych latach przyczynił się do rozbudowy sieci wodociągowej oraz budowy nowej stacji uzdatniania wody w latach siedemdziesiątych. Zdolność produkcyjna wzrosła do 8700 m³/d, co pozwoliło zaspokoić potrzeby miasta i gminy Krapkowice. Obecnie wodociąg ten zabezpiecza dostawę wody dla całego miasta i gminy poza dwoma miejscowościami (Żużela, Nowy Dwór), które zasilane są poprzez zakup wody od innych producentów. Wodociągi wyodrębniły się z całej branży komunalnej 01.01.1979 i weszły w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu do roku 1992.

Po skomunalizowaniu w 1992 roku, władze miejskie powołały do działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej obecną firmę tj. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., która działa na terenie miasta i gminy Krapkowice. Woda pozyskiwana jest z ujęć głębinowych i po uzdatnieniu (usunięciu żelaza) dostarczana do odbiorców. Dostarczana woda jest znakomitej jakości, ma wysokie walory spożywcze i spełnia wszelkie wymogi stawiane wodzie do picia. Sieć wodociągowa posiada połączenia z innymi podmiotami prowadzącymi gospodarkę wodną, co zwiększa stopień zabezpieczenia dostawy wody do odbiorców. Spółka zajmuje się także odprowadzaniem ścieków z terenów uzbrojonych w kanalizację sanitarną. Ścieki dostarczane są do oczyszczalni ścieków Biokrap Sp. z o.o., która zajmuje się ich oczyszczaniem. Przedsiębiorstwo zakończyło w styczniu 2010 roku realizację projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zapewniającego kompleksową obsługę klientów w przedsiębiorstwie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach, dofinansowanego z EFRR, który obecnie sprawnie funkcjonuje.

bottom of page