top of page
krevox logo.jpg

KREVOX

00-680 Warszawa, ul Żurawia 45

tel. +48 22 756 52 20, fax +48 22 756 50 33

e-mail. krevox@krevox.com

www.krevox.com

krevox 1.jpg

Natura jest największym naszym bogactwem, dlatego najważniejszym zadaniem dla każdego z nas i ogółu społeczeństwa jest dbanie o zachowanie równowagi ekologicznej. Każdy człowiek powinien podchodzić świadomie do ochrony środowiska. Obowiązkiem naszej cywilizacji jest przekazywanie „planety” w niepogorszonym stanie przyszłym pokoleniom.

Już w starożytnym Rzymie zasada „Ususfructus”, egzekwowana prawnie przez sądy, pozwalała na pobieranie owoców z cudzej rzeczy, przy utrzymywaniu jej substancji i jej zwrocie właścicielowi w stanie niepogorszonym. Przez dziesięciolecia środowisko naturalne w Polsce i nie tylko było i jest degradowane, a konsekwencje tego są odczuwane do dzisiaj. Woda złej jakości jest w 90% przyczyną naszych chorób i dlatego rozwój nowych technologii uzdatniania wody jest tak ważny dla zapewnienia Zrównoważonego rozwoju naszej cywilizacji.

krevox 3.jpg
krevox 2.jpg

KREVOX powstał w 1990 roku, kiedy Polska wchodziła w epokę wielkich przemian. Świadomość, że czysta woda stanowi gwarancję szybkiego postępu cywilizacyjnego, społeczeństwa i gospodarki, stała się oczywista tak dla indywidualnego obywatela, jak i dla przedstawicieli samorządów lokalnych i władz krajowych. 

 

Przystąpienie Polski do UE wymusiło wyrównywanie standardów dotyczących parametrów uzdatnionej wody i jednocześnie umożliwiło korzystanie ze środków finansowych na modernizacje i budowę nowej infrastruktury w zakresie instalacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w całym kraju. Mieliśmy szczęcie znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie. Zawsze proponowaliśmy najlepsze technologie stosowane w świecie i dostosowywaliśmy do lokalnych potrzeb i oczekiwań, co znalazło uznanie naszych partnerów.

Zrealizowanie ponad 260 instalacji uzdatniania wody dla miast, przemysłu, szpitali itp., w ciągu 20 lat jest niezwykłym osiągnięciem w skali europejskiej dając nam bogate doświadczenie praktyczne. Niespotykana lista referencyjna oraz liczne nagrody krajowe i zagraniczne sprawiają, iż Krevox jest niekwestionowanym liderem w dostawie technologii uzdatniania wody w Europie i gwarancją najwyższej jakości.


W dzisiejszych czasach problem zagospodarowania osadów ściekowych stał się jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed samorządami i eksploatatorami oczyszczalni ścieków. Firma Krevox wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów i oferuje na polskim i wschodnioeuropejskim rynku instalację nowoczesnych technologii pozwalających na odwadnianie i suszenie osadów oraz termiczną obróbkę i utylizację (spalanie) osadów ściekowych.

bottom of page